home » nieuws » Bouw »

Rijksoverheid zet in op circulair bouwen met nationaal uitvoeringsprogramma

  • Bouw
  • Bron: RVO

De rijksoverheid zet de volgende stap in de circulaire bouweconomie. Samen met de bouwsector ontwikkelt de rijksoverheid een uitvoeringsprogramma. Dit programma moet helpen om in 2050 tot een circulaire bouweconomie te komen.

Rijksoverheid zet in op circulair bouwen met nationaal uitvoeringsprogramma

Het vertaalt ook het rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ naar de bouwpraktijk. Daarin staat hoe de bouwsector zich kan versterken en Nederland toekomstbestendig kan maken. Het opzetten en het coördineren van dit programma zal onder de vlag van de Bouwagenda gebeuren.

Uitvoeringsprogramma in ontwikkeling

Het kabinet noemt enkele concrete stappen voor het uitvoeringsprogramma. Zoals de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Die geeft aan wat de milieubelasting is. Hetzelfde geldt voor het materialenpaspoort. Het maakt per gebouw het gebruik en verwerking van materialen inzichtelijk. Daarnaast gaan het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en ProRail hun inkoopkracht benutten. De markt krijgt volop ruimte om eigen acties aan te dragen. De partijen die betrokken zijn bij de bouw moeten het programma gaan invullen.

Door BZK en IenW

Nauw betrokken zijn de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). IenW pakt met Rijkswaterstaat en ProRail enkele initiatieven op. Voorbeelden zijn experimenten voor CO2-arm asfalt en circulair beton. BZK zet in op aangepaste regelgeving. Enerzijds om circulaire maatregelen te waarderen, bijvoorbeeld bij het bepalen van het MPG. Anderzijds om de wettelijke eis voor woningen en kantoren en eventueel andere gebouwen aan te scherpen.

De rol van RVO.nl

BZK heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gevraagd om advies. RVO.nl zal adviseren over onder meer een uniforme meetmethode, het materialenpaspoort en monitoring. Daarnaast zullen zij de Bouwagenda ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van de uitvoeringsagenda.

Meer informatie over Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!