Rijkswaterstaat renoveert oevers van Kanaal Gent-Terneuzen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat start maandag 24 augustus met het renoveren van de oevers langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Dat gebeurt de komende twee jaar op zes locaties langs het kanaal en in Handelshaven Breskens.

Rijkswaterstaat renoveert oevers van Kanaal Gent-Terneuzen

Als eerste worden de Goessekade in Terneuzen en de Douanekade in Sas van Gent aangepakt.

De oevers, damwanden en kademuren op zes locaties aan de westelijke zijde van het kanaal en in Handelshaven Breskens worden aangepast, zodat ze ook in de toekomst aan de veiligheidseisen blijven voldoen. Als het werk medio 2017 is afgerond, zijn ze weer sterk en stevig genoeg voor de komende vijftig jaar en kunnen schepen er veilig blijven aanmeren. De totale kosten voor het project bedragen zo'n 19 miljoen euro.

Werkzaamheden

Op 24 augustus start het werk aan de Goessekade. Twee weken later starten de werkzaamheden aan de Douanekade. Daarna volgen respectievelijk het Zuidelijk Kanaaleiland in Sas van Gent, Zijkanaal D in Sluiskil, Handelshaven Breskens, de kade tussen Driekwart en Sas van Gent en Zijkanaal H in Sas van Gent (het haventje). De bestaande kades worden door nieuwe damwanden vervangen. De hoogte van deze damwanden blijft bij de Goessekade en de Douanekade gelijk aan de huidige situatie. De Douanekade wordt daarnaast met 85 meter uitgebreid in noordelijke richting. Op een aantal locaties komen de nieuwe damwanden en/of taluds hoger te liggen, op 3,80 meter boven NAP. Het gaat dan meestal om een verschil van enkele tientallen centimeters met de huidige situatie. Dit is nodig om aan de waterkerende eis te voldoen. De totale lengte van de te vervangen kades bedraagt ongeveer 5,5 kilometer.

Hinder en maatregelen

De werkzaamheden aan de oevers kunnen zorgen voor enige hinder voor omwonenden, bedrijven in de omgeving en weg- en scheepvaartverkeer. Zo worden kades tijdens het werk afgesloten en kunnen de werkzaamheden lawaai, stank en extra stof of modder veroorzaken. Rijkswaterstaat probeert de overlast tot een minimum te beperken. Het werk wordt zoveel mogelijk vanaf het water uitgevoerd en hoewel de damwanden trillingsarm worden aangebracht, kan dit toch lichte hinder voor de omgeving met zich meebrengen. Rijkswaterstaat communiceert tijdig over eventuele hinder voor weg- en scheepvaartverkeer.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!