Rijssen-Holten een van de mkb-vriendelijkste gemeenten

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: MKB-Nederland

Rijssen-Holten maar ook Bergambacht, Roermond en Stadskanaal mogen zich de regiowinnaar van de mkb-vriendelijkste gemeente noemen van Oost-, West-, Zuid- en Noord-Nederland.

Rijssen-Holten een van de mkb-vriendelijkste gemeenten

Vertegenwoordigers van de vier gemeenten (burgemeesters en wethouders) hebben gisteren en vandaag hun prijs uitgereikt gekregen tijdens live-uitzendingen vanuit de MKBuzz. De vier zijn daarmee ook kanshebbers in de landelijke finale op 28 november in Amsterdam. Net als twee jaar geleden is er ook deze editie nog een aparte prijs voor de best presterende stad (G36).

De prijs

De prijs voor de mkb-vriendelijkste gemeente richt zich op vier pijlers: de tevredenheid van de ondernemers, het imago van de gemeente, de gemeentelijke communicatie en het gemeentelijke beleid en ten slotte de beoordeling van de ondernemers op de prijs/kwaliteitsverhouding van de gemeentelijke lasten. Aan alle ondernemers is gevraagd naar het rapportcijfer (tussen 1 en 10) voor het ondernemersklimaat van de eigen gemeente. De waardering daarvoor berust op door de gemeente beïnvloedbare factoren, zoals regelgeving, lokale belastingen, openbare voorzieningen en ondernemersvriendelijkheid.

De winnaars

Opvallend is ook dat alle vier winnaars een goed imago hebben bij ondernemers buiten de eigen gemeente. Bij het onderdeel communicatie en beleid (bijvoorbeeld: heeft uw gemeente een aanspreekpunt voor ondernemers of ondersteunt het ondernemers met stimulerende maatregelen) wist niemand de volle vier punten te vergaren, maar zitten ze alle vier rond de drie. Ondernemers vinden veelal dat ze ‘waar voor hun geld’ krijgen. Ze deelden een dikke voldoende uit aan deze vier gemeenten bij het onderdeel prijs/kwaliteitverhouding gemeentelijke lasten (ozb, reinigingsrechten).

Uiteraard waren er ook kritiekpunten. Bij Bergambacht werd bijvoorbeeld genoemd het beleid ten aanzien van leegstand en de hoogte van de OZB. Ondernemers in Roermond menen dat de snelheid van betalen beter kan. Minpunt in Rijssen-Holten is het cultuurverschil tussen de kernen Rijssen en Holten. En de gemeente Stadskanaal kan zich meer inspannen om overbodige regels terug te dringen.

MKB-vriendelijkste gemeente

MKB-Nederland organiseert dit jaar voor de derde keer de tweejaarlijkse landelijke verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Lexnova en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken. In de voorgaande jaren heeft de uitreiking het nodige teweeggebracht. Gemeenten voelden zich uitgedaagd om hun dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Deze prijs is daarmee een belangrijke waakhond die gemeenten blijft aansporen zich meer in te spannen voor het mkb. Van maart tot augustus konden ondernemers via www.mkbvriendelijkstegemeente.nl hun stem uitbrengen.

De landelijke finale van de mkb-vriendelijkste gemeente is op 28 november tijdens de Week van de Ondernemer in de RAI in Amsterdam. Dan wordt duidelijk of Bergambacht erin is geslaagd de landelijke titel, gewonnen in 2011, te prolongeren of niet.
De finalisten voor de G36-prijs worden pas op 28 november bekend. Helmond was in 2011 de winnaar in deze categorie.

Kijk hier de vier live-uitzendingen met de regiowinaars terug.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!