Rondweg N348 Zutphen-Eefde komt

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Gelderland

De jarenlange discussie hoe het doorgaande verkeer het best geweerd kan worden uit de kern van Eefde is afgerond. Met de komst van de rondweg wordt de Van de Capellenlaan in Zutphen eveneens ontlast en krijgt industrieterrein De Mars een betere ontsluiting.

Rondweg N348 Zutphen-Eefde komt

Provinciale Staten spraken op 2 juni 2010 met algemene stemmen hun steun uit aan het inpassingsplan dat de aanleg van de westelijke rondweg mogelijk maakt. Hiermee is tevens een krediet van 51 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering

Integrale oplossing
De aanleg van de rondweg is nog geen volledige oplossing. Vooral het vervolg van de weg na de rondweg baren PS zorgen. Deze hebben betrekking op de mogelijke verkeersproblemen door de beperkte capaciteit van de weg en de aansluiting op de A1 bij Deventer. In een motie dringen de Staten aan op een onderzoek naar een integrale oplossing. Men is het eens over het feit dat dit plan slechts een deeloplossing is.

Vervolg
Gedeputeerde Staten wordt gevraagd voor het eind van dit jaar duidelijkheid te geven over de haalbaarheid en de financiële consequenties van een vervolg. De sprekers namens de fracties begrijpen de vele reacties uit het publiek. Die zijn zowel negatief als positief. Het zwaarst weegt voor velen echter dat nu een keuze moet worden gemaakt. Leefbaarheid en duurzaamheid mogen echter niet vergeten worden. Vandaar dat de Staten aandrongen op een vervolgstudie.

Vervolgstudie
Gedeputeerde Van Haaren gaf aan al met die integrale studie bezig te zijn. De studie richt zich op:

het opwaarderen van de bestaande weg
een oostelijke rondweg Gorssel aansluitend op de A1 bij Deventer Oost
een oostelijke rondweg Gorssel aansluitend op de A1 bij Deventer.
Van Haaren verwacht of eind van dit jaar of begin volgend jaar hierover met de Staten te kunnen spreken.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!