Roosendaal toegetreden tot G32-stedennetwerk

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Roosendaal

Na succesvolle lobby is de gemeente Roosendaal als 36e lid toegetreden tot het G32 Stedennetwerk. De G32 heeft in zijn eerste vergadering van de nieuwe bestuursperiode positief ingestemd met de kandidatuur van onze stad.

Roosendaal toegetreden tot G32-stedennetwerk

Burgemeester Jacques Niederer: “Ik ben zeer verheugd met de toetreding tot de G32. Ons lidmaatschap  versterkt de informatiepositie en als gevolg hiervan onze belangenbehartiging. Het is van belang om intensief kennis uit te wisselen. Op deze manier kunnen we onze stedelijke belangen nadrukkelijker behartigen. Roosendaal hoort wat inwoneraantal en stedelijke problematiek betreft zeker in het rijtje thuis van de huidige leden van het netwerk.”

Belangenbehartiging

Het G32 Stedennetwerk omvat met de toetreding van Roosendaal in totaal 36 (middel)grote steden in Nederland. Het belangrijkste doel van de G32 is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden op diverse beleidsterreinen richting kabinet,  Eerste en Tweede Kamer, ministeries en Brussel. De verschillende beleidsterreinen zijn binnen het netwerk ondergebracht in drie pijlers; de Sociale Pijler, de Pijler Economie en Werk en de Fysieke Pijler.

Kennisuitwisseling

Daarnaast heeft het G32-stedennetwerk ook een belangrijke rol waar het gaat om kennisuitwisseling. Het netwerk biedt een breed platform voor kennisuitwisseling tussen de steden onderling en geeft ruimte aan kennisdeling met partners op de diverse beleidsterreinen van het netwerk.

Andere gemeenten

De andere gemeenten van de G32 zijn:  Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helmond, Hengelo, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Oss, Sittard-Geleen, Schiedam, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!