Roosendaal wil innovatief aanbestedings- en inkoopreglement

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Roosendaal

Dinsdag 25 februari heeft het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal het aangepaste aanbestedings- en inkoopreglement goedgekeurd.

Roosendaal wil innovatief aanbestedings- en inkoopreglement

Het aangepaste reglement geeft zowel dwingende richtlijnen als praktische handvatten bij de uitvoering van alle strategische en tactische werkzaamheden bij inkoop- en aanbestedingsprocedures. De aanpassing is gericht op het behalen van twee resultaten. Op de eerste plaats maakt het college van de gemeente Roosendaal maximaal gebruik van de wettelijke ruimte om lokale ondernemers meer kansen te bieden. Op de tweede plaats wordt de inzet van mensen uit de bijstand en met een beperking als keuzecriterium nog belangrijker dan voorheen.

Aanpassingen

Door toepassing van het bijgestelde reglement wordt het onder andere toegankelijker voor de lokale en regionale leveranciers gemaakt om opdrachten te verkrijgen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een groslijst voor enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen. Voor een enkelvoudige onderhandse aanbesteding wordt gekozen uit de groslijst van lokale leveranciers. Bij meervoudig geldt een groslijst lokale en regionale leveranciers.

Ook is het bij de offerte beoordeling in principe niet meer toegestaan om te gunnen op laagste prijs. Voortaan worden offertes beoordeeld op het criterium prijs en kwaliteit volgens de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

Social Return

Tenslotte is het social return principe een dwingend onderdeel van de inkoopprocedure. Social return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij alle aanbestedingen zijn opdrachtnemers verplicht tot het aangaan van een Social Return overeenkomst (SRO).

Wethouder Toine Theunis: “Met dit vooruitstrevende aanbestedings- en inkoopbeleid versterken wij de lokale economie en zorgen we voor meer toegang tot de arbeidsmarkt voor mensen voor wie dat niet lukt”.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!