Ruim 1 miljard voor Gelderse economie en werkgelegenheid

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: VNO-NCW Midden

In 2015 gaat de provincie Gelderland ruim 1 miljard euro besteden. Dat staat in de begroting voor 2015 die Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben aangeboden aan Provinciale Staten.

Ruim 1 miljard voor Gelderse economie en werkgelegenheid

Gedeputeerde financiën Jan Markink: 'Met de laatste begroting van dit college laten we de economische crisis achter ons. Wel maken we ons zorgen om de werkgelegenheid.'

Gedeputeerden in overleg; bron provincie GelderlandDe begroting (klik op de infographic voor een vergroting) is het ‘huishoudboekje’ van de provincie Gelderland voor 2015. Hierin staat wat de plannen voor de provincie zijn, welke activiteiten zij in 2015 hiervoor onderneemt en wat dit kost.

Licht herstel

Uit cijfers van de Macro Economische Verkenningen blijkt dat het ingezette herstel van de economie ook daadwerkelijk doorzet. Dit vertaalt zich in Gelderland onder andere naar betere koopkrachtcijfers voor onze inwoners, meer woningverkopen en een stabilisatie van de huizenprijzen. De positieve ontwikkelingen zijn nog niet bij alle burgers of bedrijven terug te zien in de portemonnee en nog te veel Gelderlanders zoeken een baan. De investeringen uit de begroting 2015 zijn er voor een groot deel op gericht de Gelderse economie te stimuleren. Dit doet de provincie bijvoorbeeld via de Robuuste investeringsimpuls (RII) en programma’s als Economie, Topsectoren en Mobiliteit.

Robuuste Investeringsimpuls

De RII is een extra investering van 250 miljoen euro in de economie en werkgelegenheid van Gelderland, verdeeld over 2014 en 2015. Omdat het creëren van werkgelegenheid één van de criteria is waaraan investeringen uit de RII moeten voldoen, blijkt dit na 1 jaar een treffende maatregel waarbij het bestrijden van de werkeloosheid een specifiek thema is. Er wordt geïnvesteerd in regionale economie, (jeugd)werkgelegenheid, mobiliteit, bouw en energie en infrastructuur.

Aan de weg timmeren

Naast de economische pijler en innovatie gaat er ook in 2015 geld naar onder andere Dynamische Steden en Vitale regio’s, Bereikbaarheid, Ruimtelijke Ordening, Natuur en Landschap en Zorg en Welzijn. Ook voert de provincie een aantal wettelijke taken uit waarvoor in de begroting 2015 financiële middelen worden gereserveerd. Gedeputeerde Markink: 'Kortom er wordt volop aan de weg getimmerd in Gelderland.'

Meer informatie over VNO-NCW Midden:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!