Ruim 2600 food bedrijven en instellingen in FoodValley regio

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Regio FoodValley

Regio FoodValley heeft in kaart gebracht hoeveel en welke foodbedrijven in de regio gevestigd zijn. Voor dat doel is samen met de provincie Gelderland en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) een bedrijvenbestand ontwikkeld.

Ruim 2600 food bedrijven en instellingen in FoodValley regio

Michiel Uitdehaag, portefeuillehouder Economie en Innovatie van het samenwerkingsverband, reikte op 1 juli 2014 de eerste resultaten van het onderzoek uit. Dat deed hij aan Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van de provincie Gelderland.

Uit het onderzoek blijkt dat er 2.600 foodbedrijven en instellingen in de FoodValley regio gevestigd zijn, die samen 21.700 arbeidsplaatsen leveren.

Database

Het onderzoek geeft antwoorden op vragen als: welke foodbedrijven zijn er in de FoodValley regio gevestigd? Wat doen ze? Hoeveel mensen werken er? Wat is hun rol (activiteit) binnen de foodsector? Wat is hun bijdrage aan de economie?

Onderzoek

Het ontwikkelde bedrijvenbestand biedt ook aanknopingspunten voor beleidsondersteunend onderzoek. Zo kan ingezoomd worden op vragen rondom personeelswerving, aanwezige en nog benodigde expertise en aansluiting van de arbeidsmarkt op scholing.

Kennis

Regio FoodValley presenteert zich als een foodregio bij uitstek. Wageningen biedt vooraal plaats aan de meer kennisgerelateerde bedrijven, maar FoodValley is meer dan kennis op gebied van food alleen.
Ook foodbedrijven op ander terrein actief (productie, logistiek, verpakking, vermarkting) zijn in de regio aanwezig. Voorbeelden zijn voedselproducenten Arla en Struik (Nijkerk), toeleveranciers Moba en Janssen Poultry (Barneveld) en logistieke ondernemingen Rijnvallei en Jonker&Schut (Barneveld).

Binnen het samenwerkingsverband Regio FoodValley bestond reeds langer de wens om een zo volledig mogelijk bestand te ontwikkelen van foodbedrijven. Een behoefte die werd gedeeld met andere organisaties in de regio zoals FoodValley.nl, Wageningen UR en VNO-NCW.

Meer informatie over Regio Foodvalley:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!