home » nieuws » Bouw »

Ruim 3800 nieuwe woningen in Stadsregio Arnhem Nijmegen

  • Bouw
  • Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen

De regio Arnhem-Nijmegen laat een positief beeld zien op de woningmarkt. In 2012 zijn er bijna 3250 woningen bijgekomen. Er zijn ruim 3800 nieuw opgeleverd, en circa 550 woningen gesloopt voor stadsvernieuwing.

Ruim 3800 nieuwe woningen in Stadsregio Arnhem Nijmegen

Om aan de groeiende woningbehoefte te kunnen voldoen moeten er in de regio Arnhem-Nijmegen gemiddeld 2600 woningen per jaar bijkomen. Dat is in 2012 dus ruimschoots gelukt. En dat in een tijd waarin landelijk gezien de bouwproductie flink is gedaald.

De reden van deze groei is dat er vooral op locaties binnen de stads- en dorpsgrenzen flink is doorgebouwd. Er zijn relatief veel huurwoningen en appartementen gebouwd. De inzet van Van der Laan-gelden heeft bijgedragen tot realisering van de woningen.

Positieve bijdrage woningcorporaties

Het zijn vooral de corporaties die hebben bijgedragen aan de woningbouwproductie. Ze zijn volop doorgegaan met de bouw van eigen projecten en hebben in veel gemeenten ook projecten overgenomen van ontwikkelaars die in de problemen zijn gekomen. De financiële positie van de meeste corporaties in de stadsregio is goed. De meesten hebben ook de wil om nog te blijven investeren. Gerrit Breeman, directeur Volkshuisvesting Arnhem: “Het is juist nu van belang om te bouwen: de rente is laag, de bouwkosten zijn laag en de vraag naar sociale huurwoningen is grote geworden.” Het is goed om te zien dat in tijden van crisis, met een oplopende werkeloosheid, corporaties zorgen voor de bouw van meer betaalbare huurwoningen.

Koopsector

In de koopsector gaat het minder goed, vooral de duurdere koop (boven € 250.000) loopt moeizaam. Al worden op goede locaties, zoals in Saksen Weimar in Arnhem wel dure woningen gebouwd en verkocht. Projectontwikkelaars kunnen op goede locaties en door goed naar potentiele klanten te luisteren nog steeds nieuwbouwwoningen verkopen. De uitbreidingswijken lopen een stuk minder goed. Daar zijn geplande koopwoningen minder in trek.

Samenhangende woningmarkt

Frank van Rooijen, portefeuillehouder Wonen van de stadsregio, heeft wel een idee waarom de woningmarkt in de stadsregio minder last heeft van de crisis: ”Uit recent onderzoek van de stadsregio blijkt dat er sprake is van een samenhangende woningmarkt. De kennisinstellingen in de regio Arnhem-Nijmegen zorgen voor een blijvende stroom van jonge mensen naar de stadsregio. Een deel daarvan blijkt zich na de studie ook in de regio te willen vestigen. Deze stroom zorg voor een gestage voeding  en blijkt een solide basis voor een goed functionerende regionale woningmarkt. Ik ben blij dat de corporaties en gemeenten, in deze tijden van crisis, hier goed op ingespeeld hebben.”

Regels Den Haag

Er is nog geen sprake van een crisis in de nieuwbouw. Wel zijn er door de terugloop in de verkoop van woningen een aantal gemeenten en ontwikkelaars in de financiële problemen gekomen. Hierdoor liggen ook gronden braak waardoor er op plekken ook sprake is van een ruimtelijk en financieel probleem. Het is belangrijk dat de economie snel aantrekt. In 2013 zullen er ook nog zeker meer dan 2000 woningen worden opgeleverd. Maar het aantal afgegeven bouwvergunningen daalt al sinds 2008. Dus 2014 kan  weer een  lastig jaar worden. De stadsregio hoopt dat het nieuwe woonakkoord de corporaties ruimte biedt in hun mogelijkheden om te investeren in veel nieuwbouw.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!