'Ruimer financieringsarsenaal voor mkb nodig'

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: VNO-NCW

'Financiering van het midden- en kleinbedrijf moet de volle aandacht hebben én houden.' Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland maakt het vandaag verschenen rapport van SER-economen over de financiering van het mkb dit nog eens heel duidelijk.

'Ruimer financieringsarsenaal voor mkb nodig'

Hierin wordt de noodzaak voor een nieuw financieringslandschap voor het mkb geschetst, waarin het aanbod ruimer en meer divers is dan nu.

Nederlandse Investeringsinstelling

Financiering van het midden- en kleinbedrijf is cruciaal voor herstel van de economie. Hoewel het kabinet goede maatregelen neemt, is zowel voor de korte als lange termijn meer nodig. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het verder bijzonder dat in een land met zoveel opgebouwd vermogen nog financieringsproblemen bestaan. Volgens de ondernemingsorganisaties moet allereerst vaart gemaakt worden door de net opgerichte Nederlandse Investeringsinstelling. Die moet het mogelijk maken om vraag en aanbod (van institutionele beleggers) bij elkaar te brengen.

Geen extra eisen aan banken stellen

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het verder van belang dat banken hun essentiële rol in de economie kunnen vervullen. Zij verwelkomen de Europese stresstest, die de gezondheid van onze banken zal moeten bevestigen. De Nederlandse wetgever moet de Europese regels volgen en geen additionele eisen aan banken gaan stellen, aldus de ondernemingsorganisaties. Volgens hen belemmert dat onze banken en buitenlandse banken om in Nederland actief te zijn.

Ondernemerskredietdesk

Tegelijkertijd heeft en behoudt de overheid een de belangrijke rol. De dynamiek in het midden- en kleinbedrijf is namelijk een belangrijke motor voor economische groei en brengt tegelijkertijd risico’s voor financiers met zich mee. Dat marktfalen vraagt blijvend overheidsmaatregelen, zoals robuuste garantieregelingen, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij dragen met de Ondernemerskredietdesk bij aan het inzichtelijk maken van het snel ontwikkelende financieringslandschap en financieringsaanbod voor ondernemers.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!