'Ruimere invulling quotum arbeidsgehandicapten goede zaak'

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het een goede zaak dat hogeropgeleide arbeidsgehandicapten ook gaan meetellen in de quotumregeling van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

'Ruimere invulling quotum arbeidsgehandicapten goede zaak'

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het een goede zaak dat hogeropgeleide arbeidsgehandicapten ook gaan meetellen in de quotumregeling van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tijdens een debat met de Tweede Kamer gaf zij aan hier geen moeite mee te hebben. Volgens de ondernemersorganisaties zouden ook bedrijven die indirect, buiten de onderneming, arbeidsgehandicapten werk laten uitvoeren, onder de regeling moeten vallen.

Bestaande medewerkers

Tot dusver telden alleen arbeidsgehandicapten die minder dan het minimumloon verdienen mee voor het quotum. In de periode tot 2026 moeten steeds bepaalde aantallen nieuwe banen worden gehaald, oplopend tot 100.000 in 2026. Lukt dat niet, dan mogen voor het quotum ook arbeidsgehandicapten die meer verdienen worden meegeteld. Dat kunnen ook bestaande werknemers zijn.

Quotumregeling

Bedrijven die niet aan een bepaald percentage arbeidsgehandicapten voldoen, betalen een boete van 5.000 euro per ontbrekend persoon. De quotumregeling kan ingaan in 2017 als blijkt dat de banen niet gehaald worden, zoals afgesproken. Maar eerst wordt er dan een monitorgesprek gevoerd met de sociale partners over de oorzaken van het niet halen. Er is ook een motie door de Tweede Kamer aangenomen om een eventueel quotum te deactiveren als de aantallen uit de baanafspraak wél gehaald worden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!