Ruimere regeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' per 1 juli van kracht

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Provincie Zeeland

Op 26 juni 2014 ondertekenden staatssecretaris Wilma Mansveld en de provincies (verenigd in het Interprovinciaal Overleg) een convenant, waarin nieuwe afspraken zijn vastgelegd over de stimuleringsregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'.

Ruimere regeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' per 1 juli van kracht

Met financiële steun van de regeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' hebben veel agrariërs het afgelopen jaar asbest verwijderd en zonnepanelen geïnstalleerd. In Zeeland zijn tot nu toe 24 aanvragen goedgekeurd. Om ervoor te zorgen dat nog meer bewoners van het buitengebied hun asbest opruimen, wordt de stimuleringsregeling verruimd en verlengd.

Vanaf 1 juli 2014 kunnen naast agrariërs ook voormalig agrarische ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok gebruik maken van de aangepaste regeling. Bovendien versoepelen veel provincies de eisen voor de subsidieaanvraag en verhogen zij het subsidiebedrag. Dat is ook in Zeeland het geval. De subsidieverhoging geldt met terugwerkende kracht ook voor diegenen die al hebben gesaneerd. Agrariërs die al eerder een beroep deden op de regeling, krijgen automatisch een hogere bijdrage. Zij hoeven hiervoor geen actie te ondernemen.

Wat gaat er veranderen?

De aangepaste stimuleringsmaatregel bevat in Zeeland de volgende wijzigingen:

  • Subsidie is verhoogd van 3,00 euro naar 4,50 euro per m² asbestdak
  • Minimum oppervlakte van 400 m² is verlaagd naar 250 m² te saneren asbestdak
  • Plaatsing van minimaal 15 kW-piek is verlaagd naar 5 kW-piek zonnepanelen
  • Maximaal subsidiebedrag per aanvrager is verhoogd van 7.500 naar 15.000 euro
  • De looptijd van de regeling is met een jaar verlengd. Aanvragen kan tot 1 september 2015

Wie kan gebruik maken van de regeling?

Naast actieve agrarische ondernemingen komen ook voormalig agrarische ondernemingen en eigenaren van voormalige agrarische gebouwen in aanmerking voor de stimuleringsmaatregel. Maximaal 30 procent van het totaal beschikbare subsidiebudget is bestemd voor particulieren die een voormalig agrarisch gebouw bezitten. Hiermee blijft de stimuleringsmaatregel in hoofdzaak gericht op agrarische bedrijven. Wel krijgt een grotere groep bewoners van het buitengebied de mogelijkheid om met subsidie asbest te saneren voordat het wettelijke verbod op asbest in 2024 ingaat.

Aanvullende informatie

Op de website www.asbestvanhetdak.nl kunnen geïnteresseerden vanaf 1 juli 2014 terecht voor meer informatie en het indienen van een subsidieverzoek. Er is ook een telefonische helpdesk. Deze is bereikbaar op werkdagen tussen 12.00 en 17.00 uur op 079 - 325 23 85.

Meer informatie over Provincie Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!