RVO.nl wordt eigenaar van alle NBSO-kantoren in Europa

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Rijksoverheid

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) wordt per 1 augustus formeel eigenaar van alle Netherlands Business Support Offices (NBSO) kantoren in Europa.

RVO.nl wordt eigenaar van alle NBSO-kantoren in Europa

Ze handelen voortaan als overheidsinstantie in het buitenland. "Een positieve ontwikkeling", vindt directeur Internationale Programma's bij RVO.nl, Bas Pulles. Hij roept Nederlandse ondernemers op de mogelijkheden van deze handelsbevorderende kantoren te benutten.

Eerste grote slag

De eerste grote slag is gemaakt, vertelt Bas Pulles. "Vanaf 1 augustus vallen alle Europese NBSO’s financieel, juridisch en technisch onder RVO.nl." Daarmee komt na tientallen jaren een einde aan de privaatrechtelijke status van de kantoren en transformeren ze tot overheidsinstanties.

Van privaat naar publiek

De NBSO’s werden in 1998 opgericht als economische steunpunten voor het bedrijfsleven en zijn gevestigd in regio’s die kansen bieden voor Nederlandse bedrijven.

Complexe organisatie

Een NBSO helpt bij het vinden van zakenpartners, marktinformatie en wet- en regelgeving. De organisatie ervan bleek echter complex, vertelt Pulles. "Ze vielen formeel onder het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar het beheer ervan werd uitbesteed aan een private partij, het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering."

Goede ontwikkeling

Vorig jaar adviseerde de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie dat het beter kon. RVO.nl zou de NBSO’s onder eigen beheer nemen. Een goede ontwikkeling, vindt Pulles. "Nu we formeel eigenaar én beheerder zijn, is de hele organisatie van de kantoren uniformer, simpeler en efficiënter. Met als bijkomend voordeel dat het in de uitvoeringskosten scheelt."

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!