Samen aan de slag voor een sterk West-Brabant

  • Innovatie & MVO
  • Bron: REWIN

Klimaatmaatregelen en energietransitie, robotisering en big data (smart industry), the war on talent, toenemende internationale concurrentie; het zijn de uitdagingen van nu en voor de nabije toekomst. Hoe spelen overheden, onderwijs en ondernemers uit West-Brabant daar het beste op in? Door te verbinden, te verslimmen en te verduurzamen

Samen aan de slag voor een sterk West-Brabant

West-Brabant kent een aantal sterke sectoren als agrofood, industrie en logistiek. Er zijn ook zaken die minder zijn, zoals de beperkte economische omvang van de regio, de zwakkere netwerken en de diversiteit van de economische activiteiten. Dat maakt alles bij elkaar en op dit moment een veerkrachtige economie. Maar dat geeft geen garanties voor de toekomst. Het doel van de Economic Board West-Brabant (EBWB) is daarom ook om de economie van West-Brabant naar de toekomst toe veerkrachtig te houden. De EBWB bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Gezamenlijke visie

Het is van belang dat overheid, onderwijs en bedrijfsleven in West-Brabant samenwerken vanuit een gezamenlijke visie om voldoende voorbereid de nieuwe economische uitdagingen aan te gaan. Wat is ons regionale DNA? Hoe sterk is de regionale economische structuur? In welke sectoren zijn we als regio sterk? Hoe leveren we als economisch duurzame en krachtige regio een bijdrage en blijven we toekomstbestendig? Met dit soort vragen ging de board aan de slag. Dit resulteerde in de Economische Agenda West-Brabant: ‘Hub voor vernieuwend ondernemerschap’. Slimmer, duurzamer en in verbondenheid met elkaar en onze omgeving samenwerken, staan centraal in de agenda.

Verbinden, verslimmen en verduurzamen

Verbinden is volgens de EBWB noodzakelijk om de economische massa te maken die nodig is om (op wereldschaal) te kunnen slagen. Verslimmen gaat over het goed en snel (durven) toepassen van slimme oplossingen. En de enige manier om economisch te overleven is door duurzame producten aan te bieden, gemaakt in duurzame processen. “Alleen samen komen we echt vooruit. De manier waarop we dat doen varieert per onderwerp, dat geldt ook voor de vraag wie het voortouw neemt. Soms de overheid, soms ondernemers en soms het onderwijs. Steeds ontdek je dat met elkaar. Een gezamenlijke agenda is daarbij cruciaal. Daarbij moet ruimte blijven om te experimenteren”, zegt burgemeester en EBWB-lid Miranda de Vries van Etten-Leur.

Regionale programma’s

De board heeft aan regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant gevraagd om de Economische Agenda te vertalen naar regionale programma's. Overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven gaan in de programma’s samen aan de slag in de sectoren maintenance, logistiek en agrofood & biobased. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe vestigers, startups en mkb-bedrijven. Voor de thema’s kennisdiensten en leisure & toerisme wordt onderzocht op welke manier deze thema’s in de Economische Agenda passen. Het regionale samenwerkingsverband RWB zorgt voor de coördinatie van de inzet van de 17 samenwerkende gemeenten uit West-Brabant. De focus ligt hierbij op de rol van de overheid om voorwaarden te creëren voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de regio. 

REWIN-directeur Henk Rosman: “We pakken de uitdagingen dus aan door samen met overheid, onderwijs en ondernemers aan de slag te gaan. Met doelgerichte economische programma's, gericht op sectoren en vernieuwend ondernemerschap. Ik nodig iedereen uit om mee te doen en mee te werken aan een sterk West-Brabant.”

Meer weten?

Wil je meer weten over de concrete plannen? Bel dan met REWIN op 076-5646780. Daar zitten onze programmamanagers voor u klaar. 

Meer informatie over REWIN West-Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!