Samenwerking Bedrijventerrein Saxe Gotha beklonken

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

De Bedrijventerreinvereniging Saxe Gotha, de gemeente Boxmeer en de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg afdeling Boxmeer hebben een het convenant werkafspraken Parkmanagement Saxe Gotha (Boxmeer) getekend.

Samenwerking Bedrijventerrein Saxe Gotha beklonken

Op 31 maart 2014 is door vertegenwoordigers van de Bedrijventerreinvereniging Saxe Gotha (Boxmeer), de gemeente Boxmeer en de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg afdeling Boxmeer op het gemeentehuis van Boxmeer een convenant getekend waarin gemeenschappelijke afspraken zijn vastgelegd over de op te pakken activiteiten in het kader van parkmanagement.  Deze afspraken zijn mede tot stand gekomen met ondersteuning vanuit de Kamer van Koophandel Oost-Brabant en BOM Bedrijfslocaties.

Verbeteren kwaliteit

Doel van de samenwerking is om de kwaliteit van het bedrijventerrein Saxe Gotha e.o. in Boxmeer in te behouden en te verbeteren. De samenwerking krijgt gestalte in de gezamenlijk gemaakte afspraken over de activiteiten, organisatie en financiën en zal jaarlijks worden geëvalueerd.

Meer informatie over BOM, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!