Samenwerking gemeente aan een ontwikkelingsbeeld in het Sluiskwartier

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Deventer

Nog voor de zomer van 2011 worden in een atelier verschillende ideeën uitgewisseld.

Samenwerking gemeente aan een ontwikkelingsbeeld in het Sluiskwartier

De gemeente gaat samen met belanghebbenden en betrokkenen in het Sluiskwartier werken aan een ontwikkelingsbeeld voor het gebied.
 
Nog voor de zomer van 2011 worden in een atelier verschillende ideeën uitgewisseld. Doel is om uiteindelijk tot een ontwikkelingsbeeld te komen voor het Sluiskwartier en een ontwikkelingsstrategie hoe daar te komen.

In het najaar worden de resultaten ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Burgerinitiatieven
Na de besluitvorming in 2006 zijn er de afgelopen jaren twee burgerinitiatieven ingediend voor het Sluiskwartier. De stichting Industrieel Erfgoed Deventer wil graag de Buitengracht doortrekken en een park realiseren. De Stichting Stadshaven Deventer wil de historische stadshaven terugbrengen. Beide partijen worden naast een vertegenwoordiging van omwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbenden betrokken in de ateliers.

Atelier
Wethouder Jos Pierey vindt het erg belangrijk dat samen met belanghebbenden wordt gekeken naar de mogelijkheden. “Er zijn op dit moment veel ideeën over het Sluiskwartier en die komen niet allemaal overeen. In het atelier kijken we waar we tot overeenstemming kunnen komen en hoe we bijvoorbeeld het Sluiskwartier goed kunnen laten aansluiten bij de binnenstad.”

Uitgangspunten
Vertrekpunt voor het atelier zijn het beslisdocument ‘Deventer binnen bereik’ en het ambitiedocument ‘Deventer een bericht aan de stad’. Uitgangspunten voor het atelier zijn daarmee onder andere een doorgetrokken aanlanding van de Wilhelminabrug, een parkeervoorziening in het Sluiskwartier, een stadsbalkon aan de IJssel en het versterken van de (langzaam verkeer)route tussen station, Boreel en Welle.

Binnenstadsprojecten
De ontwikkeling van het Sluiskwartier is een van de binnenstadsprojecten. Heel bewust is gekozen voor een integrale zienswijze van Jo Coenen en Fons Asselbergs. In hun aanbevelingen komt de binnenstad als geheel naar voren. Enerzijds vraagt het centrum om levendigheid. Anderzijds vragen voorzieningen een goede plek in de binnenstad.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!