Samenwerking in de Levende Beerze

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Streekplatform De Brabantse Kempen en de provincie Noord-Brabant hebben de samenwerkingsovereenkomst de Levende Beerze ondertekend.

Samenwerking in de Levende Beerze

Deze heeft tot doel de Brabantse Kempen aantrekkelijker te maken. Zij doen dit samen met ondernemers in de Kempen via de Grondportefeuille de Kempen. Hierin zit 125 ha waarmee projecten opgezet gaan worden. Daarnaast investeren provincie, gemeenten en waterschap in projecten langs de Kleine Beerze in Oirschot en Eersel en in de Pielis in Bergeijk.

De Levende Beerze

De Levende Beerze is één van de negen gebiedsopgaven  van de provincie Noord-Brabant. Streekplatform De Brabantse Kempen is een samenwerkingsverband van gemeenten, waterschap, ondernemersorganisaties en maatschappelijke organisaties in de Brabantse Kempen. Met de samenwerking ontstaat er een sterke privaat-publieke coalitie, die op vernieuwende manier de Kempen verrijkt: een sterke economie in een mooi landschap en prettige dorpen.

Ondernemend

Gedeputeerde Yves de Boer: “Met gebiedsopgaven als de Levende Beerze willen wij van Brabant een topregio maken: sterke steden ingebed in een vitaal Platteland. Wat mij zo aanspreekt in de Levende Beerze is dat we op een heel ondernemende manier gaan werken. Wij stellen onze gronden beschikbaar voor projecten waarin ondernemers al dan niet samen met een gemeente of waterschap mooie projecten op gaan zetten. Denk bijvoorbeeld aan een innovatief landgoed of een samenwerkingsverband van boeren en consumenten voor duurzame productie. De eerste ideeën zoemen al rond, heel spannend. Ik hoop dat eind dit jaar de eerste twee projecten uit de startblokken zijn.”

Nog aantrekkelijker

Voorzitter Streekplatform Roeland van Hooff: “Het Streekplatform is zeer content met de vernieuwende samenwerkingsovereenkomst. Het biedt ons mogelijkheden om mooie projecten te realiseren met inwoners en ondernemers uit de Brabantse Kempen. Vernieuwende initiatieven met als uitgangspunt evenwicht tussen leefbaarheid, economie en ecologie. Onze ambities voor de komende jaren is gericht op het versterken van natuur, fijnmazige landschapselementen en inpassen van woningen, bedrijfsterreinen en agrarische bedrijven. Hierdoor wordt het mooie landschap in de Brabantse Kempen nog aantrekkelijker”.

Levende Beerze

Met deze nieuwe samenwerking begint de Levende Beerze aan zijn tweede leven. Het project startte in 2007 met als hoofddoel een zogenoemde Robuuste Verbinding tussen Bergeijk en Den Bosch te realiseren. Het plan was dat in nauwe samenwerking met ondernemers en burgers in het gebied te doen. Mooi voorbeeld daarvan is het gebied de Pielis in Bergeijk, waar de plaatselijke boeren een natuurgebied gaan ontwikkelen en beheren. De bezuinigingen van het kabinet in 2010 zetten een streek door de Robuuste Verbinding. Omdat iedereen graag door wilde gaan met de samenwerking is de nieuwe aanpak ontwikkeld.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!