Samenwerking InnoGo! en het Zeeuws Participatie Fonds (ZPF)

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: N.V. Economische Impuls Zeeland

Om de startende en doorstartende ondernemer beter te kunnen helpen gaan InnoGo! en het Zeeuws Participatiefonds (ZPF) nog nadrukkelijker samenwerken.

Samenwerking InnoGo! en het Zeeuws Participatie Fonds (ZPF)

De partijen hebben een gemeenschappelijk doel namelijk het stimuleren van de economie in Zeeland en omdat de dienstverlening gedeeltelijk in elkaars verlengde ligt. Het verder aanhalen van de samenwerkingsbanden is een logische stap waarvan de startende en doorstartende ondernemer direct zal profiteren.

Met het op elkaar aansluiten van InnoGo! en het ZPF vertrouwen de vertegenwoordigers erop dat er een stuk doorstroming in de Zeeuwse financiële markt bewerkstelligd wordt. Hierdoor worden innovatieve startende (techno)starters door InnoGo! ondersteund tot de fase van een financierbaar businessplan én werkend prototype. Vervolgens kunnen de ondernemers via het ZPF in aanmerking komen voor risicodragend (start)kapitaal. Door de samenwerking en de uitwisseling van expertise en netwerken wordt de routing voor de ondernemer vergemakkelijkt en wordt daarmee kans op financierbaarheid vergroot.

Met het op elkaar aansluiten van InnoGo! en het ZPF vertrouwen de vertegenwoordigers erop dat er een stuk doorstroming in de Zeeuwse financiële markt bewerkstelligd wordt. Hierdoor worden innovatieve startende (techno)starters door InnoGo! ondersteund tot de fase van een financierbaar businessplan én werkend prototype. Vervolgens kunnen de ondernemers via het ZPF in aanmerking komen voor risicodragend (start)kapitaal. Door de samenwerking en de uitwisseling van expertise en netwerken wordt de routing voor de ondernemer vergemakkelijkt en wordt daarmee kans op financierbaarheid vergroot.

Om de aandacht te vestigen op de samenwerking zullen InnoGo! en het ZPF middels een gezamenlijke marktbenadering activiteiten, evenementen en workshops organiseren, dan wel de aansluiting zoeken bij bestaande initiatieven van partners die aansluiten bij de doelgroepen. Denk hierbij o.a. aan de aanwezigheid bij de  landelijke startersdag van de Kamer van Koophandel en de aansluiting met microfinanciering in Zeeland middels het project MicroStarter Zeeland.

Beide partijen zijn erg enthousiast over de samenwerking en zien veel toegevoegde waarde voor de Zeeuwse (door)startende ondernemer. Daarnaast zijn InnoGo! en het ZPF ambitieus en willen zich richten op het realiseren van één Zeeuws cluster “financieringen”, dat voor ondernemers duidelijk in de markt gepositioneerd wordt. “Door clustering ontstaat een betere toegang tot meer vermogen en faciliteiten voor innovatief en ondernemend Zeeland “.

InnoGo! en het Zeeuws Participatie Fonds, een stimulans voor economische bedrijvigheid in Zeeland!

InnoGo!
In de opstartfase is het project InnoGo! actief. InnoGo! is een project gericht op het ondersteunen van innovatieve (Techno)starters tot aan de fase van een financierbaar businessplan en indien van toepassing een werkend prototype. De diensten lopen uiteen van financiering (Pre-seed), huisvesting, coaching, netwerk, subsidies, opleiding en bescherming van intellectueel eigendom. InnoGo! is een programma van Economische Zaken en de uitvoering ligt bij N.V. Economische Impuls Zeeland en de Hogeschool Zeeland. Binnen het project zijn ruim 25 partners actief (onderwijs, bedrijfsleven, banken, accountants en overheden). Zie ook www.innogo.nu

Zeeuws Participatie Fonds (ZPF)
In de vervolgfase is het ZPF actief. Dit fonds verstrekt hoog risicodragend (start)kapitaal in de vorm van een achtergestelde lening, deelname in het aandelenkapitaal of een combinatie van beide met een maximum per onderneming van 150.000 euroaan startende en doorstartende ondernemers. De partners achter het ZPF zijn de Provincie Zeeland, ABN AMRO en ZLM Verzekeringen. 
Het ZPF is niet alleen geldverschaffer want de ondernemer kan daarnaast ook gebruik maken van de expertise en het uitgebreide netwerk van het fonds. Zie ook http://www.zeeuwsparticipatiefonds.nl

Voor meer informatie kunt u terecht bij: impulszeeland.nl

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!