Samenwerkings- en Participatieovereenkomst Ladonk

  • Regionale ontwikkeling

Vorige week hebben gemeente Boxtel, de Werkgeversvereniging Boxtel, de BOM en de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB) de Samenwerkings- en Participatieovereenkomst Ladonk ondertekend. In deze overeenkomst zetten de drie partijen hun handtekening onder de oprichting van een herstructureringsfonds waarmee een impuls wordt gegeven aan het bedrijventerrein Ladonk.

Samenwerkings- en Participatieovereenkomst Ladonk

Herstructureringsfonds

Zowel gemeente Boxtel als de BOM/BHB stellen een miljoen euro beschikbaar om plannen en projecten van ondernemers van een kwaliteitsimpuls te kunnen voorzien. Ondernemers kunnen met projectvoorstellen een verzoek doen voor financiële ondersteuning uit het fonds. De plannen worden vervolgens getoetst aan het in september 2011 vastgestelde
Ontwikkelingsplan.

Samenwerking

Met de ondertekening van de Samenwerkings- en Participatieovereenkomst leggen de partijen vast op welke manier zij gaan samenwerken om de herstructurering van Ladonk in goede banen te leiden. Siep Schukken: “De Web is blij met deze overeenkomst omdat daarmee een volgende stap wordt gezet in de samenwerking tussen ondernemers en gemeente. Bovendien kan met deze overeenkomst in de hand begonnen worden met de uitgifte van Vorst en fase 2 van de revitalisering van Ladonk.”

Ook gemeente Boxtel ziet de samenwerking met vertrouwen tegemoet. “De goede
samenwerking met beide partners is herbevestigd bij het opstellen van het ontwikkelingsplan Ladonk. Wij zijn verheugd dat het belang van ondernemersterrein Ladonk voor de regio en voor Noord-Brabant erkent wordt door de drie partners en dat de BHB/BOM dit financieel ondersteunt met € 1 miljoen in een financieel moeilijke periode, naast de miljoen euro die door onze gemeenteraad beschikbaar gesteld is,” aldus loco-burgemeester en wethouder Wim van der Zanden.

Ad van der Heijden tekende de overeenkomst namens de BOM en BHB. “We hebben met het herstructureringsfonds een instrument in handen waarmee we proactief de markt kunnen benaderen. Door te verleiden, vertrouwen te winnen en te verbinden zorg je voor langdurig commitment tussen partijen. We ondersteunen deze samenwerking dan ook graag, als risicodragende partij en in de vorm van procesondersteuning.”

Meer informatie over BOM, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!