Samenwerkingsovereenkomst BZW, MKB Brabant en KvK Brabant rond

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

De samenwerkingsovereenkomst getiteld 'gebundelde daadkracht' is dinsdag 1 maart definitief geworden door ondertekening van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), MKB Brabant en de Kamer van Koophandel.

Samenwerkingsovereenkomst BZW, MKB Brabant en KvK Brabant rond

Ondertekening had plaats in het KvK-gebouw Kennispoort in Eindhoven. De samenwerkingsovereenkomst is bedoeld om de agenda's voor lobby en belangenbehartiging beter op elkaar af te stemmen.

MKB-voorzitter Peter Feijtel verwoordt de voordelen van de samenwerking als volgt: "Op deze wijze verbinden we de expertise en financiële mogelijkheden van Kamer van Koophandel Brabant met het netwerk en de middelen van de beide Brabantse werkgeverskoepels: BZW en MKB. Een goede zaak omdat dat het belang van ondernemend Brabant dient."

Een goed voorbeeld van samenwerking is het onderzoek dat de drie organisaties (samen met KvK Zuidwest Nederland) laten doen naar de vraag of de economische infrastructuur in Brabant en Zeeland nog efficiënter kan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau B&A Consulting en de Universiteit van Tilburg. BZW-voorzitter Peter Swinkels: "De vraagstelling van dat onderzoek wint nu nog meer aan gewicht omdat het Rijk het regionale beleid helemaal terug wil leggen in de regio. Dan moet je er wel voor zorgen dat je daar je zaakjes goed op orde hebt. Hij benadrukt dat Zuid-Nederland de innovatieve hotspot in Europa is. Swinkels: "Het succes van Brabant en Zeeland hangt nauw samen met de (inter)regionale netwerkcultuur en de intensieve samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven: de 3 O’s (triple helix). De rol en positie van het bedrijfsleven daarbinnen wordt versterkt door het verstevigen van de samenwerking tussen BZW, MKB Brabant en KvK Brabant.”

Dat vindt ook KvK-voorzitter Ton Nelissen: "De nieuwe Wet op de Kamers van Koophandel heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan de intensivering van de samenwerking tussen de KvK en de werkgeverskoepels. Die wet wordt nu geëvalueerd, waarbij een verdere modernisering van de Kamers in de lucht hangt. Voor de drie samenwerkingspartners is essentieel dat het taakveld regiostimulering van de Kamer van Koophandel in tact blijft en dat de regio zelf over de bijbehorende gelden blijft beslissen. Het samenwerkingsconvenant onderstreept die noodzaak".

Tenminste twee keer per jaar komen BZW, MKB en de KvK Brabant bijeen om een gemeenschappelijk uitvoeringsprogramma vast te stellen en de voortgang te bewaken. Het uitvoeringsprogramma gaat zich richten op majeure projecten en activiteiten (waaronder op korte termijn een plan van aanpak voor de opwaardering van de A58 en het project ‘ondernemend aanbesteden’). Afhankelijk van het onderwerp kunnen ook andere partijen worden betrokken, zoals: brancheorganisaties, de Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland, de ZLTO en overheden.

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!