Samenwerkingsverband voor Polymer Science Park Zwolle

  • Technologie
  • Bron: Oost NV

Op 8 september is de intentieovereenkomst getekend voor de totstandkoming van een Science Park in Zwolle. Deze overeenkomst, een samenwerkingsverband tussen DSM, Wavin, Hogeschool Windesheim, Deltion College, Gemeente Zwolle en de Provincie Overijssel, vormt de aftrap voor een open innovatiecentrum voor bedrijven en onderwijs, onder de noemer Polymer Science Park.

Samenwerkingsverband voor Polymer Science Park Zwolle

Zwolle krijgt met het Polymer Science Park een aansprekend innovatiecentrum op het gebied van kunststoftechnologie. Oost NV neemt de projectleiding in handen en begeleidt dit project samen met de founding fathers. Oost NV begeleidt ook de aanvraag van de subsidie.

Het Polymer Science Park (PSP) richt zich op kennisinstellingen en bedrijven. Het PSP wil hen stimuleren om kennis en kunde op het gebied van kunststoffen en coatings te verbreden en verbeteren, en ook de bedrijvigheid ervan te vergroten. Deze voorziening leidt tot betere productieprocessen en meer producttoepassingen. Het PSP wordt een ecosysteem van samenwerkende partijen in de kunststof waardeketen. Het Polymer Science Park opent begin 2012 haar deuren.

Open innovatiestructuur
Kennis en faciliteiten zijn gemakkelijk toegankelijk en worden gedeeld in een open innovatiestructuur. Het PSP wil zowel bedrijven, onderwijsinstellingen als onderzoeksorganisaties faciliteren op het gebied van  kunststoffen, zowel thermoharders als thermoplasten. Hieronder vallen nadrukkelijk ook biobased kunststoffen. Gedacht wordt aan regionale en (inter-)nationale bedrijven en instituten.

Minister Verhagen
Namens de betrokken partners heeft gedeputeerde Theo Rietkerk  het concept van het Polymer Science Park onder de aandacht gebracht bij minister Verhagen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De minister volgt de ontwikkelingen met grote belangstelling. Volgende week maakt de minister de meest kansrijke initiatieven in Nederland bekend in zijn bedrijfslevenbrief aan de Tweede Kamer.

Applicatielab vol dynamiek
De initiatiefnemers streven naar de totstandkoming van een dynamische werkplaats en een levendig applicatielab voor bedrijven en het onderwijs, waar uitgebreid en praktijkgericht geëxperimenteerd kan worden. Hierbij ligt de focus op innovaties op het gebied van nieuwe materialen, zoals engineering plastics (thermoplasten), rubber, harsen, coatings (nat en poeder), composieten (thermoharders) en daaraan gerelateerde biopolymeren. Een van de aandachtgebieden is 3D printing.

Innovatiemotor voor het bedrijfsleven
De Nederlandse kunststofindustrie is sterk vertegenwoordigd in Oost Nederland en in het bijzonder in regio Zwolle en in regio Twente is deze industrie een belangrijke werkgever. Met de komst van het Polymer Science Park wordt de basis gelegd voor het stimuleren en versterken van de concurrentiepositie van MKB bedrijven op nationale en internationale markten. De nabijheid van onderzoeksinstellingen en van ondernemingen zoals DSM en Wavin, biedt ook kleine en middelgrote ondernemingen nieuwe mogelijkheden om hun innovaties kansrijker, goedkoper en sneller  te ontwikkelen en naar de markt te brengen.

Optimale afstemming
Naast het stimuleren van innovatie en groei, wil het Polymer Science Park (PSP) ondernemerschap bevorderen onder studenten. Dit om optimale afstemming tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven te realiseren. Bovendien wordt met de komst van het park aangesloten op de vraag naar goed opgeleid personeel in de kunststofindustrie.

Aantrekkelijke locatie
Het Polymer Science Park (PSP) wordt gefaseerd uitgebouwd. Het uiteindelijk te realiseren volledige Polymer Science Park is een complex proces en voor een volledig plan is onderzoek nodig. Op dit moment wordt er in samenspraak met de Provincie Overijssel, Gemeente Zwolle en andere belanghebbenden gewerkt aan een plan voor een definitieve faciliteit.

Meer informatie over DSM NEORESINS:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Meer informatie over Oost NL:

Bekijk het complete instantieprofiel

Meer informatie over Deltion College:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!