SBB organiseert pilots voor mbo-certificaten

  • Onderwijs & Training
  • Bron: SBB

Wat is er nodig om beroepsgerichte onderdelen van opleidingen te gebruiken voor mbo-certificaten, zodat werkenden en werkzoekenden hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken?

SBB organiseert pilots voor mbo-certificaten

Om die vraag te beantwoorden organiseert Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven (SBB) van mei 2018 tot eind 2019 tien tot vijftien pilots. Met de pilots toetsen onderwijs en bedrijfsleven de werkbaarheid van certificaten in de praktijk, brengen ze de mogelijke risico’s en kansen in kaart en krijgen ze meer duidelijkheid over de condities waaronder dit nieuwe instrument kan worden vormgegeven.

Organisatie van de pilots

Elke pilot bestaat uit een samenwerkingsverband van een of meer bekostigde of niet-bekostigde scholen, een of meer bedrijven en de desbetreffende sociale partners. Op basis van een concrete scholingsbehoefte ontwikkelt het samenwerkingsverband voor de werknemers van de deelnemende bedrijven een opleidingstraject. De behaalde mbo-certificaten worden opgenomen in het diplomaregister van OCW.

Onderdelen die in aanmerking komen

De onderdelen die in aanmerking komen hebben een zelfstandige betekenis op de arbeidsmarkt en dragen bij aan een bredere inzetbaarheid of betere toerusting op de veranderende beroepsvereisten. SBB zal pilots selecteren in verschillende arbeidsmarktsectoren en op verschillende kwalificatieniveaus.

Voordelen van deelname aan de pilots

Deelname aan de pilots geeft werkgevers en werknemers de kans om op korte termijn te beschikken over mbo-certificaten die passen bij hun concrete scholingsbehoefte aan onderdelen van mbo-opleidingen. Voor scholen biedt deelname de kans om op korte termijn het aanbod beter aan te passen aan de behoefte aan bij, om- en opscholing in de regio.

Tijdpad

De pilots lopen van mei 2018 tot eind 2019. In het eerste halfjaar maken de samenwerkingsverbanden een selectie van onderdelen van de kwalificaties en treffen ze voorbereidingen voor de uitvoering, inclusief de examinering. Vanaf het najaar van 2018 worden de opleidingstrajecten daadwerkelijk uitgevoerd bij de betreffende werkgevers. Eind 2019 volgen een evaluatie en een advies aan de minister van OCW.

Meer weten over de voorwaarden voor deelname aan de pilots of alvast het aanmeldingsdocument invullen? Ga dan naar de website van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven.

Meer informatie over Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB):

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!