‘Schippers jaagt werkgevers op kosten’

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW roepen de Tweede Kamer op niet in te stemmen met de wijziging die minister Schippers van Volksgezondheid wil op het wetsvoorstel voor de maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO).

‘Schippers jaagt werkgevers op kosten’

Schippers wil de kosten die werkgevers erbij krijgen door de wetswijziging tijdelijk compenseren, maar dat vinden de ondernemersorganisaties onvoldoende.

AWBZ

Een deel van de langdurige zorg die nu via de AWBZ wordt gefinancierd, wordt in de plannen van Schippers overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Dat leidt tot een automatische verhoging van de werkgeverspremie voor de ziektekosten. De ondernemersorganisaties verwachten dat voor enkele miljarden aan extra aanspraken via de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt verzekerd. Aanspraken die voorheen door burgers via de AWBZ-premie werden betaald. De Zvw wordt echter voor de helft gefinancierd via een werkgeverspremie. Een verdere premiestijging laat de loonkosten stijgen en dat maakt het aannemen van personeel minder interessant.

Structurele lastendekking

Minister Schippers wil die extra premie tijdelijk compenseren, maar die bijdrage wordt elk jaar verminderd tot uiteindelijk nul in 2019. Volgens de ondernemersorganisaties is dat onvoldoende omdat uiteindelijk de kosten alsnog bij de werkgevers komen. MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat het kabinet een structurele lastendekkende bijdrage voor die langdurige zorg moet geven. Zij stellen namelijk dat werkgevers de kosten niet kunnen beïnvloeden. Beide organisaties zijn niet tegen hervormingen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!