Schone bodem voor Twentse gemeenten.

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio Twente

Gezamenlijk beleid Twentse gemeenten om de bodemkwaliteit van Twente te behouden.

Schone bodem voor Twentse gemeenten.

De gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal, Tubbergen en Twenterand hebben samen beleid opgesteld om de bodemkwaliteit van Twente te behouden.

De samenwerking levert tevens een besparing op omdat grondverzet binnen en tussen de gemeenten tegen zo laag mogelijke kosten mogelijk wordt. Voor het op elkaar afgestemde bodembeleid is de nota ‘Twents beleid veur oale groond’ samengesteld.

Regio Twente faciliteert de samenwerking tussen de acht gemeenten. Dit project is mede tot stand gekomen met behulp van subsidie van het Rijk.

In het Twentse bodembeleid is de bodemkwaliteit in vier klassen ingedeeld namelijk Schoon, Wonen met tuin, Stedelijk wonen en Gebiedsgericht. Op grond van deze klassen vindt het grondverzet tussen de gemeenten plaats. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van bodemkwaliteitskaarten.

In de nota  ‘Twents beleid veur oale groond’ is bepaald dat de acht gemeenten elkaars bodemkwaliteitskaarten accepteren. Het grondverzet vindt daarmee in een groter gebied plaats. Hierdoor worden kosten voor onderzoek en keuringen bij grondtoepassingen tussen gemeenten verlaagd.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!