Schone technologiemarkt verliest terrein

  • Technologie
  • Bron: FME

In de schone technologiesector raakt Nederland verder achter op de wereldranglijst.

Schone technologiemarkt verliest terrein

Gerekend naar relatieve omzet en investeringen, neemt ons land de 18e plaats in op de wereldranglijst. In 2009 was dat nog plaats 17. Denemarken handhaaft zich op de eerste plaats, dankzij grootschalige windmolenindustrie. Grootste groeier is China, met een winststijging van 77 procent. Wereldwijd groeide de cleantechmarkt met 31 procent, zo’n 19 procent meer dan verwacht. Dat blijkt uit onderzoek van Roland Berger Strategy Consultants, in opdracht van WNF.

Ondanks het feit dat de Nederlandse omzet in de schone technologie-sector stijgt  met 15 procent, blijft ons land in relatieve zin achter en verliest daardoor marktaandeel. Daardoor is ons land op de wereldranglijst een plaats gezakt, van 17 naar 18.  Met zo’n 280 bedrijven die actief zijn in de schone technologie (meest duurzame energieproductie en energie-efficiency) heeft Nederland – zo blijkt uit het onderzoek – absoluut de potentie om door te groeien naar de top 10 van cleantechlanden. Op dit moment is de sector in ons land ongeveer 1,8 miljard waard. Er is volgens het onderzoek ruimte voor een groei tot 8,6 miljard in 2015. Bij het eerste onderzoek kwamen WNF en FME al met gezamenlijke aanbevelingen om een plaats in de top 10 te bereiken.

 Het WNF-onderzoek omvat, net als twee jaar geleden, alle geïndustrialiseerde landen en de belangrijkste groeiende economieën (Brazilië, China, India). 


China is in alle opzichten recordhouder: een winststijging van 77 procent in schone technologie, met een absolute waarde van  45 miljard euro (in het onderzoeksjaar 2010). China doet het zo goed door gericht beleid en ondersteuning, onder andere door goedkope leningen aan cleantechbedrijven. Ook investeert het land veel in onderzoek. Daarnaast is de infrastructuur voor de verspreiding van duurzame energie sterk verbeterd. Andere grote groeier is de VS, waar de sector in omvang toenam met met 28 procent. Duitsland behoudt, ondanks sterke verschuivingen in de top 5, de derde plaats.

 Het WNF vroeg zowel internationale als Nederlandse bedrijven naar de belemmeringen die zij ondervinden. In Nederland wordt de instabiele overheidsregulering het meest genoemd: (subsidie)regelingen, zoals de SDE +  (Stimulerings Regeling Duurzame Energie) worden te snel en te vaak gewijzigd. Ook wordt er de thuismarkt onvoldoende gestimuleerd en zijn de Nederlandse banken volgens de ondernemers teveel risicomijdend.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!