Schoon Water voor Brabant succes

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: ZLTO

Schoon Water voor Brabant is deze week met positieve resultaten naar buiten gekomen. Vanaf 2000 is de milieubelasting van het grondwater met 75 procent afgenomen. Het project krijgt een vervolg tot 2020.

Doel van het project 'Schoon Water voor Brabant' is het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater.

Brabantse boeren werken samen met gemeenten, bedrijven en bewoners aan schoon water. Het programma is een initiatief van ZLTO, provincie Noord-Brabant, Brabant Water, de Brabantse waterschappen en stichting Duinboeren.

Rapport CLM

Vanaf 2000 is de milieubelasting van het grondwater met 75 procent gedaald. Volgens het rapport dat CLM - samen met Delphy en Eco Consult uitvoerder van het project - onlangs uitbracht, blijft dat niveau gehandhaafd, terwijl landelijk de milieubelasting nagenoeg gelijk is gebleven.

'De kracht van het programma is dat alle partijen die gewasbeschermingsmiddelen gebruiken meedoen', zegt Peter Leendertse van CLM. 'Naast 750 telers zijn dat gemeenten, niet-agrarische bedrijven en bewoners van grondwaterbeschermingsgebieden.'

Maatregelen

Alle deelnemende telers nemen maatregelen om afspoeling naar het grond- of oppervlaktewater te verminderen. 'Ze kiezen de maatregelen die het beste bij hen en hun bedrijf passen en die goed zijn voor de teler én voor het milieu.'

Technische innovaties zijn belangrijke maatregelen om de uitspoelingsnorm voor grondwater, 500 mbp per hectare, te halen. De deelnemers leggen de maatregelen vast in gewasbeschermingsmonitor Schoonwaterwijzer.nl.

Emissiereductie

'Het gaat bijvoorbeeld om emissiereducerende spuittechnieken. Daarbij wordt met een lagere dosering een effectieve bespuiting uitgevoerd, waarbij drift sterk wordt beperkt. In de aspergeteelt zijn goede resultaten behaald met mechanische onkruidbestrijding.'

Het programma krijgt een vervolg tot 2020. In dat kader zijn de partners momenteel bezig een verdere opschaling in heel Noord-Brabant voor te bereiden.

Nieuwe technieken

Bovendien is continuïteit bij de deelnemers belangrijk om blijvend te vernieuwen, stelt Leendertse. 'Telers zijn bereid nieuwe technieken toe te passen en kunnen daarbij steun en advies gebruiken via projecten zoals 'Schoon Water voor Brabant'.

Meer informatie over ZLTO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!