Seed Capital-regeling fors uitgebreid

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Op 11 juli 2014 is de nieuwe Seed Capital-regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Vanuit de EU gelden sinds 1 juli 2014 nieuwe steunkaders. Deze maakten het mogelijk om de Seed Capital-regeling op een aantal punten te verruimen en te verbeteren.

Seed Capital-regeling fors uitgebreid

Nieuwe steunkaders

Het ministerie van Economische Zaken heeft samen met RVO.nl de nieuwe steunkaders aangegrepen om de regeling aan te passen en zo snel mogelijk in werking te laten treden. Met de Seed Capital-regeling verstrekt de Staat een financiering waarmee een investeringsfonds zijn investeringen in technostarters en creatieve starters voor 50% kan financieren.

Verhoogd investeringsbedrag

Het maximale financieringsbedrag voor een Seed Capital-fonds is nu verhoogd van € 4 miljoen naar € 6 miljoen. Ook is het totale investeringsbedrag dat per technosstarter per investeringsronde mag worden verstrekt, verhoogd van maximaal € 2,5 miljoen naar € 3,5 miljoen.

Marktconforme maatstaven

Verder is de financieringsovereenkomst tussen het Seed Capital-fonds en de Staat aangepast naar meer marktconforme maatstaven. Dit laatste zorgt ervoor dat de regeling nog beter aansluit bij de praktijk. Hierdoor zal naar verwachting meer gebruik worden gemaakt van de regeling.

Extra tender

Per 1 augustus 2014 wordt er een extra tenter opengesteld. Vanaf die datum tot 1 oktober 2014 kunnen investeringsfondsen een aanvraag indienen voor een Seed Capital-financiering. Zo ontstaat de mogelijkheid voor investeringsfondsen om de verbeterde regeling snel te benutten. Hier profiteren vervolgens meer technostarters en creatieve starters van. Het budget voor deze tweede tender in 2014 is € 18 miljoen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!