Seizoensinvloeden laten werkloosheid Twente stijgen

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Regio Twente

Seizoensinvloeden laten werkloosheid Twente stijgen

Het aantal werklozen dat ingeschreven staat bij Werkpleinen in Twente is in december gestegen van 7,9% in november naar 8,1% van de beroepsbevolking. Over heel Nederland gemeten stijgt de werkloosheid ook. Dit wordt veroorzaakt door seizoensinvloeden in de sectoren bouw, toerisme en landbouw. In de zomer is in deze branches traditioneel meer werk. Dit blijkt uit de arbeidsmarktmonitor van het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI).

 Myra Koomen, voorzitter van het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI): “De werkloosheid in Twente stijgt inderdaad door seizoensinvloeden. Als ik de werkloosheidscijfers met elkaar vergelijk, dan is de werkloosheid in december 2010 lager dan in december 2009. We gaan de goede kant op dank zij onze samenwerking op de arbeidsmarkt.”

 Verder blijkt uit de arbeidsmarktmonitor dat:

Van de 51 bedrijven met deeltijd WW in Twente zijn er 28 uit de bouwsector. Voor de rest van 2011 wordt geen verbetering van de woning- en utiliteitsbouw verwacht. Door de sterke vertegenwoordiging van deze sector in de regio wordt Twente onevenredig hard getroffen.
In 2010 heeft Stadsbank Oost Nederland 1719 aanvragen gefiatteerd. Dit zijn er 205 minder dan vorig jaar. Deze daling heeft niet binnen alle gemeenten in Twente plaats gevonden.
Het aantal ingediende vacatures op laag niveau steeg licht en bleef op middelbaar niveau ongeveer gelijk. In de sectoren handel en gezondheids- en welzijnszorg zijn meer vacatures ingediend dan in december 2009. Het aantal ingediende vacatures op elementair en hoog niveau daalde. De industrie diende minder vacatures in dan een jaar geleden.
Arbeidsmarktmonitor

Het doel van de maandelijkse arbeidsmarktmonitor is om een beeld te krijgen van de actuele stand van zaken van de arbeidsmarkt in Twente tijdens de recessie. Diverse grafieken en tabellen worden afgewisseld met regionale conclusies en prognoses. Regio Twente brengt de monitor maandelijks uit in opdracht van het POWI (Platform Onderwijs, Werk en Inkomen). De volgende arbeidsmarktmonitor verschijnt aan het eind van de volgende maand.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!