Servicecentrum DOW draait op volle toeren

  • Maintenance
  • Bron: Zeeland Seaports

Het in september 2009 door Dow Terneuzen binnengehaalde servicecentrum voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika groeit als kool.

Servicecentrum DOW draait op volle toeren

Bij aanvang telde het bedrijf zestig medewerkers die al bij Dow Terneuzen werkzaam waren. Dat aantal is toegenomen tot ongeveer 300 en de groei is er nog niet uit.

In concurrentie met andere Europese Dow-vestigingen slaagde Terneuzen er eind 2009 in het servicecentrum binnen de poorten te halen. Was dat niet gebeurd, dan zouden bij Dow Terneuzen naar verwachting zo'n 100 banen verloren zijn gegaan. Het tegendeel is dus gebeurd, al moesten zittende Dowwerknemers bij de overgang naar het servicecentrum wel loon inleveren. Anders was het niet gelukt het servicecentrum naar Terneuzen te krijgen.

De strategie van Dow Terneuzen betaalt zich nu dubbel en dwars uit. "Het servicecentrum heeft zich in korte tijd bewezen", verklaart Dow-woordvoerster Drea Berghorst het succes. Dow-vestigingen moeten bereid zijn de uitvoering van (nieuwe) diensten over te dragen aan het servicecentrum in Terneuzen. En dat zijn ze, aldus Berghorst.

In het begin richtte het servicecentrum zich met name op de inkoop van diensten, de betalingsadministratie en enkele diensten voor de levering en distributie van grondstoffen. Andere activiteiten als het behandelen van (schade)claims en het opstellen en het checken van veiligheidsdocumentatie zijn er intussen bij gekomen.

In ruim één jaar tijd meer dan 200 medewerkers aantrekken is geen kleinigheid. Dow werft ver buiten Zeeuws-Vlaanderen, in België en ook in West-Brabant. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij buitenlandse talen machtig zijn. Ruim twintig verschillende talen worden er gesproken. Het personeelsbestand is zeer internationaal. Het servicecentrum telt 35 nationaliteiten.

Nog opmerkelijker voor Dow is dat er veel vrouwen werken, zestig procent van het totaal aantal medewerkers. Het centrum biedt vooral administratief werk en omdat er niet volcontinu wordt gewerkt, zoals in de fabrieken, is ook deeltijdwerk beter mogelijk.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!