Sint Anthonis en Boxmeer sluiten intensievere samenwerking uit

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Sint-Anthonis

De fractievoorzitters van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer hebben maandagavond 27 oktober 2014 besloten dat een verdere intensivering van de samenwerking tussen beide gemeenten niet mogelijk is.

Sint Anthonis en Boxmeer sluiten intensievere samenwerking uit

De fractievoorzitters van de gemeente Sint Anthonis hebben nogmaals hun voorstel toegelicht. Sint Anthonis wil een intensivering van de samenwerking in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Concreet betekent dit één ambtelijke organisatie die gelijk is aan de vorm die ook door Cuijk, Grave en Mill is gekozen; zowel in de vorm van de ambtelijke organisatie als ook de bestuurlijke aansturing van deze organisatie.

Voorstel samenwerking

Deze vorm versterkt de bestuurskracht en dient daarmee de belangen van onze inwoners het best. Verder geeft deze vorm uitdrukking aan de gelijkwaardigheid tussen de beide gemeenten, geeft medewerkers van beide gemeenten gelijke kansen en sorteert voor op het einddoel van Sint Anthonis: één ambtelijke organisatievorm in het Land van Cuijk.

De fractievoorzitters van Boxmeer hebben aangegeven niet onvoorwaardelijk in te kunnen stemmen met dit voorstel en hebben voorgesteld een verkenning te laten doen.

Geen vertrouwen

De fractievoorzitters van de coalitie (Sint Anthonis Nu en CDA) van Sint Anthonis hebben na beraad gezamenlijk geconcludeerd dat de reactie van de fractievoorzitters van Boxmeer geen verdere basis biedt voor een intensivering van de samenwerking tussen beide gemeenten. De fractievoorzitters van de coalitie van Sint Anthonis hebben geen vertrouwen in een verdere verkenning. Dit heeft naar mening van hen tot gevolg dat daadwerkelijke besluitvorming wederom op de lange baan wordt geschoven, wat niet in het belang is van de inwoners van onze gemeente. De fractievoorzitter van de VVD deelt dit standpunt niet.

Het standpunt van de fractievoorzitters van Sint Anthonis zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Sint Anthonis in de openbare raadsvergadering van 30 oktober a.s. als nagekomen agendapunt.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!