home » nieuws » Bouw »

Slechte ventilatie scholen levert werk op voor installateurs

  • Bouw

Het binnenklimaat van zo’n 80% van de basisscholen schiet ernstig tekort. Vooral in de winterperiode stijgt het CO2-gehalte in veel klaslokalen tot een onacceptabel niveau. Voor installateurs betekent dit: werk aan de winkel!

Slechte ventilatie scholen levert werk op voor installateurs

Veel scholen hebben een aantal jaar geleden meegedaan aan de Frisse scholen subsidie. Vooral op het gebied van isoleren en ventileren hebben ze toen aanpassingen gedaan in de lokalen. Helaas is er vaak geen rekening gehouden met de hoge exploitatiekosten. Zo waren er waarschijnlijk geen middelen beschikbaar om de luchtfilters regelmatig te vervangen en de ventilatiekanalen te reinigen. Hierdoor is de luchtkwaliteit in scholen schrikbarend slecht, wat direct resulteert in mindere leerprestaties.

Nieuw ventilatie-budget

Vanaf 1 januari 2015 zijn scholen zelf verantwoordelijk voor het buiten- en binnen onderhoud en zijn ze niet langer afhankelijk van de gemeente. Met ingang van het nieuwe jaar hevelt het kabinet 256 miljoen euro uit het Gemeentefonds over naar de schoolbesturen. Met deze extra financiële middelen kunnen scholen zelf zorgen voor een fris binnenklimaat.

Werk aan de winkel

Voor de installateur betekent dit werk aan de winkel! Ze kunnen het bestuur van scholen met een slecht binnenklimaat allereerst informeren over de mogelijkheden wat betreft isoleren en ventileren. Bovendien: meten is weten, dus het is slim om tegelijkertijd een CO2-meting te doen. Door een combinatie van natuurlijk ventileren en mechanische ventilatie kan het binnenklimaat onmiddellijk verbeterd worden. Daarnaast is het handig om te zorgen voor een meerjarenplan voor onderhoud op het verwarming- en ventilatiesysteem, zodat het gezonde binnenklimaat ook in de toekomst gewaarborgd blijft. En dat kan de leerprestaties van de kinderen alleen maar ten goede komen.

Meer informatie over HOFF INSTALLATIEBEDRIJF B.V., VAN DEN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!