Sluitende begroting met stevig bezuinigingspakket

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Gemeente Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen presenteren de concept-begroting voor 2012. Ondanks de financieel-economisch onrustige tijd is het ‘huishoudboekje’ van de gemeente sluitend.

Sluitende begroting met stevig bezuinigingspakket

Het in 2011 ingezette bezuinigingspakket wordt ook in 2012 onverkort doorgezet. Desondanks blijft Vlissingen ook in 2012 prioriteit geven aan veiligheidsbeleid, sociaal-economische ontwikkeling, duurzaamheid en versterking van de financiële basis van de gemeente.

Geen lastenstijging
Vlissingen blijft bouwen en ontwikkelen. Het college van B&W en de gemeenteraad hechten daaraan veel belang. Daarom is voor nieuw beleid in 2012 € 1 miljoen extra beschikbaar. De totale gemeentelijke lasten voor de burger stijgen niet meer dan het inflatiecijfer en het niveau van de dienstverlening blijft hetzelfde.

Behandeling begroting
De begroting wordt besproken tijdens een speciale commissievergadering op dinsdag 18 oktober 2011 (stadhuis, 19.30 uur). De gemeenteraad behandelt de begroting en stelt deze vast op donderdag 3 november 2011 (stadhuis, 16.30 uur).

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!