Sluiting van kleine bedrijven heeft groot effect op werkgelegenheid

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: MKB

Het beëindigen van een kleinbedrijf heeft een relatief grote invloed op de werkgelegenheid. Dat laat onderzoek van onderzoeksbureau EIM zien, uitgevoerd in opdracht van Economische Zaken.

Sluiting van kleine bedrijven heeft groot effect op werkgelegenheid

In 2009 waren ruim 76.000 personen betrokken bij de beëindiging van bedrijven tot 10 werkzame personen. Dat is 4% van het totaal aantal personen dat in het kleinbedrijf werkzaam is. Het omzetverlies bedroeg hierdoor circa 1,6 mld. euro, 1% van de totale omzet in het kleinbedrijf. Het economisch verlies in de vorm van gederfde winst of verlies aan kapitaal bedroeg in 2009 379 mln. euro.

Aanleiding voor dit onderzoek was het gebrek aan transparantie in het aantal bedrijfsoverdrachten, het aantal beëindigingen in het kleinbedrijf en kennis over het economische verlies daarvan.

Uit de resultaten blijkt dat de meeste ondernemers die het bedrijf sluiten, niet hebben nagedacht over verkoop of overdracht van het bedrijf. De activiteiten zouden daarvoor te persoonsafhankelijk zijn of werden te weinig rendabel gevonden door andere mensen.
Van de 11 procent van de ondernemers die wel overwoog het bedrijf te verkopen of over te dragen, lukte het 1 op de 100 niet om een koper of overnemer te vinden. ‘Het niet kunnen vinden van een geschikte kandidaat’ noemden zij als belangrijkste reden waarom dit niet gelukt was

18% van de ondernemers die een bedrijf hebben beëindigd, is nu nog steeds als ondernemer actief in een of meerdere bedrijven. Dat geldt in het bijzonder voor jongere ondernemers die een bedrijf hebben beëindigd. 82% van de ondernemers die een bedrijf hebben beëindigd heeft momenteel zelf een eigen inkomstenbron. Bij jongere ondernemers is dat vaak inkomen uit loondienst (64%), bij oudere ondernemers AOW en pensioen (51%).

De komende tijd wordt door het ministerie van Economische Zaken verkend of dit onderzoek aanleiding geeft tot het aanscherpen van het huidige beleid ten aanzien van bedrijfsoverdrachten.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!