Snel oplossing vinden voor problemen aanbestedingswet

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW gaan op zeer korte termijn samen met minister Verhagen aan de slag om de aanbestedingswet vlot te trekken. De uitwerking van de gids proportionaliteit heeft geleid tot een discussie.

Snel oplossing vinden voor problemen aanbestedingswet

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden deze gids een belangrijk onderdeel van de nieuwe aanbestedingswet, die er nu snel moet komen. Betrokken partijen MKB-Nederland, VNO-NCW, VNG en NEVI werken samen aan een oplossing hiervoor en gaan in overleg met de minister.

Gids Proportionaliteit

In de Gids Proportionaliteit staan regels en normen voor eisen die overheden mogen stellen aan bedrijven die meedingen naar opdrachten. Bijvoorbeeld ten aanzien van relevante ervaring en grootte van het bedrijf. Een Kameramendement schrijft voor dat deze gids onderdeel moet zijn van de wet.

Eerlijke kans

De uitwerking van het ministerie heeft echter voor onduidelijkheden gezorgd. Die moeten volgens de ondernemers worden wegenomen. En snel, want de aanbestedingswet, die (kleinere) ondernemers een eerlijke kans moet geven bij overheidsaanbestedingen (100 miljard euro per jaar), heeft al veel te lang op zich laten wachten, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!