Snellere ombouw A58 door voorfinanciering Provincie

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gaan aan Provinciale Staten voorstellen om de ombouw van de A58 voor te financieren. Rijk, provincie en de Stichting A58 (initiatiefnemer) hebben onderzocht of een versnelde ombouw van de A58 (Sint Annabosch – Galder en Tilburg – Eindhoven) via voorfinanciering van de provincie mogelijk is.

Snellere ombouw A58 door voorfinanciering Provincie

Voorfinanciering is nodig om versnelde ombouw mogelijk te maken omdat het Rijk pas ná 2020 geld beschikbaar heeft. Conclusie van het financieel plan is dat een versnelling van ongeveer twee tot vijf jaar mogelijk is wanneer de provincie voorfinanciert. De provincie reserveert voor de voorfinanciering een maximum bedrag van € 170 miljoen dat door de Rijksoverheid gegarandeerd wordt terugbetaald.

Om de grootste knelpunten op de A58 snel op te lossen is het noodzakelijk om de rijksweg op de trajecten Galder – St. Annabosch en Tilburg – Eindhoven te verbreden tot 2x3 rijstroken. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft hiervoor € 425 miljoen gereserveerd in 2021-2023. Provincie Noord-Brabant en het regionale bedrijfsleven zijn echter van mening dat de aanpak van deze knelpunten niet tot na 2020 kan wachten. Gedeputeerde Van Heugten: “Door de voorfinanciering door de provincie wordt het project zeker gesteld én kan sneller gestart worden met de ombouw van de deeltrajecten. Dat is leidt uiteraard tot een sterke verbetering in de bereikbaarheid van onze regio maar nu investeren in de regio biedt bovendien belangrijke maatschappelijke en economische voordelen.”

DBFM-contract

Het voorstel voor voorfinanciering door de provincie is onderdeel van een voorstel van de Stichting A58 (Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, Kamer van Koophandel en Bouwend Nederland) om de problemen op de A58 versneld aan te pakken met een innovatief publiek private financiering. Rijk, provincie en Stichting A58 zetten hierbij gezamenlijk een Design (ontwerpen), Built (bouwen), Finance (financieren) en Maintain (onderhouden) contract met een plus in de markt. De plus bestaat uit het toepassen van ondermeer innovatieve elementen die een meerwaarde opleveren ten opzichte van een normale DBFM contractering. Met de Plus-constructie zullen de partijen de voorfinancieringskosten door de regio terug verdienen.

Vervolg

Het financieel plan voor de voorfinanciering wordt op 21 september as. voorgelegd aan Provinciale Staten. Bij een positief standpunt van PS kan de minister van Infrastructuur & Milieu besluiten tot de start van de verkenningsfase.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!