Spookfile-app op A58 Tilburg-Eindhoven

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Weggebruikers op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg lopen dagelijks de kans in een file terecht te komen zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak. Deze weggebruikers hebben dan te maken met een zogenaamde spookfile. Zij kunnen nu meedoen aan het proefproject ‘Spookfiles A58’.

Spookfile-app op A58 Tilburg-Eindhoven

Met een app op de smartphone krijgt de weggebruiker een continu snelheidsadvies. Door dit advies op te volgen, kunnen ze makkelijker doorrijden en helpen tegelijk mee aan de ontwikkeling van diensten om spookfiles te verminderen. Weggebruikers die regelmatig op de A58 in de file staan, worden uitgenodigd om aan deze proef deel te nemen.

A58 'praktijklab' om de verkeersdoorstroming te verbeteren

Vanaf 28 februari 2015 krijgen 3.000 mensen die regelmatig op de A58 rijden een uitnodiging om één van de drie beschikbare spookfile-app’s op hun smartphone te zetten. Het gaat om drie aparte diensten van FlowPatrol, SmartCAR of ZOOF die gratis beschikbaar zijn in de app stores. In de periode tot half april ontvangen nog eens zo’n 50.000 mensen deze uitnodiging om aan de proef deel te nemen. De A58 tussen Tilburg en Eindhoven wordt daarmee een groot praktijklab om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Uiteindelijk is het de ambitie om met dit project een basis te leggen voor slimme technieken die zorgen voor betere verkeersdoorstroming in Nederland en Europa.

Spookfiles verminderen

De A58 staat bekend om zijn spookfiles en de spookfile-apps moeten deze files tegengaan. Dit is mogelijk als minstens 2% van de weggebruikers de adviezen van de apps opvolgt. Voor de A58 komt dit neer op zo’n 1500 mensen per dag. De spookfiledienst is een nieuw product en het aantal deelnemers moet dan ook nog groeien om de apps in praktijk te testen en zo het aantal files daadwerkelijk te verminderen. Op basis van de gegevens uit de test kunnen de diensten verder ontwikkeld en uitgebreid worden. Deelnemers van het eerste uur nemen daarmee deel aan een belangrijke testfase. Zelf merken weggebruikers in eerste instantie vooral dat ze met een meer gelijkmatige snelheid over de A58 kunnen rijden.

Samenwerking overheid en bedrijfsleven

Het project Spookfiles A58 wordt uitgevoerd onder de hoede van de provincie Noord-Brabant. Het is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bij het project ontwikkelen bedrijven, overheid en kennisinstellingen spookfile-apps, gebaseerd op innovatieve Talking Traffic-technieken. 'Talking Traffic' is de verzamelnaam voor slimme technieken om voertuigen met elkaar en de weg te laten communiceren. Ze kunnen zo samenwerken om onder andere filevorming te verminderen.

Deelname project spookfiles

Meer informatie over deelname, het project, spookfiles en Talking Traffic staat op www.spookfiles.nl.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!