Spoorverdubbeling Zevenaar–Didam grote stap dichterbij

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Ede

Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, gemeente Zevenaar en ProRail zetten in op een spoorverdubbeling tussen Zevenaar en Didam en een langzaam verkeertunnel onder het spoor bij het nieuwe Liemers College in Zevenaar.

Spoorverdubbeling Zevenaar–Didam grote stap dichterbij

Nog deze maand wordt een voorstel voor de verdere uitwerking voorgelegd aan Gedeputeerde Staten en het College van Bestuur van de Stadsregio. Provinciale Staten besluiten na de zomer over de spoorverdubbeling Zevenaar-Didam.

Visualisatie nieuwe station Zevenaar Poort; beeld Janssen ImagineeringGedeputeerde Conny Bieze: 'Met zijn vele treinen en spoorwegovergangen is de spoorlijn Arnhem-Winterswijk kwetsbaar en overbelast. Met de spoorverdubbeling tussen Zevenaar en Didam lossen we één van de grootste knelpunten op. Hiermee maken we het spoor in de Achterhoek sneller en minder gevoelig voor vertragingen.'

Spoorverdubbeling Zevenaar–Didam

De lengte van de spoorverdubbeling bedraagt ongeveer vier kilometer. Deze verdubbeling zal de betrouwbaarheid en robuustheid van de spoorlijn Arnhem-Winterswijk aanzienlijk verbeteren:

  • reizigers uit de Achterhoek zijn ruim twee minuten sneller in Arnhem
  • minder vertragingen waardoor de betrouwbaarheid van de spoorlijn wordt verhoogd
  • betere overstap op Arnhem Centraal op Intercity’s van/naar Utrecht
  • het tijdsconflict tussen de ICE en de regionale trein in Zevenaar wordt aangepakt
  • de treinvervoerders krijgen meer tijd in Arnhem om hun materieelinzet te optimaliseren.

Draagvlak

De spoorverdubbeling kan op breed draagvlak rekenen en past binnen de strategie van de provincie en de Stadsregio om de betrouwbaarheid van deze spoorlijn, vaak slecht gewaardeerd door de reizigers, te verbeteren. Het maatschappelijk nut van de spoorverdubbeling wordt onderschreven door de positieve score in de uitgevoerde kosten-batenanalyse. Een voorlopige kostenraming van ProRail gaat uit van een investering van ongeveer 34 miljoen euro.

Station Zevenaar Poort

De betrokken partijen gaan nog niet aan de slag met de aanleg van een nieuw station Zevenaar Poort, omdat dit station op dit moment niet inpasbaar is in de dienstregeling. Wanneer het spoor naar Doetinchem verder wordt verdubbeld is dit mogelijk wel het geval. Daarom is besloten na de realisatie van het dubbelspoor (streefdatum 2018) de balans op te maken. Dan wordt bekeken hoe het station optimaal in de dienstregeling ingepast kan worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

Langzaam verkeertunnel

Uitstel van de langzaam verkeertunnel, die tevens als perrontunnel van het toekomstige station Zevenaar Poort moet dienen, is niet wenselijk. Deze tunnel is noodzakelijk voor onder andere een snelle en bovenal veilige ontsluiting van het Liemers College en de nieuwbouwwijk Groot Holthuizen. Het streven is deze tunnel in 2015 op te leveren. De tunnel moet toekomstvast zijn en moet dus berekend zijn op dubbelspoor en de mogelijke komst van station Zevenaar Poort.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!