SRE financiert onderzoek naar verbeteren bereikbaarheid Kempengemeenten

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: SRE

De Kempengemeenten Bladel en Reusel-De Mierden trekken samen op om de bereikbaarheid van de grensregio De Kempen te verbeteren.

SRE financiert onderzoek naar verbeteren bereikbaarheid Kempengemeenten

Op 3 november jl. hebben de gemeenten een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, gevestigd in Eindhoven. De samenwerking bestaat uit het uitvoeren van een onderzoek naar de bereikbaarheidsproblemen en de mogelijkheden om de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en de kernen, de doorstroming van het verkeer op de N284 en de ontsluiting richting de hoofdwegen in België en Eindhoven (A67) en richting Tilburg te verbeteren.

Met deze overeenkomst wordt een stap gezet richting een nauwe samenwerking met lokale en regionale partners. De partners zijn onder andere het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, de provincie Noord Brabant, buurgemeenten in de grensregio in Nederland én België en het bedrijfsleven, die zijn vertegenwoordigd in de diverse ondernemersverenigingen. De komende maanden worden de partijen in het gebied betrokken bij de integrale probleemanalyse en het zoeken naar mogelijke oplossingsrichtingen. De studie wordt grotendeels gefinancierd met middelen uit het meerjarenuitvoeringsprogramma mobiliteit van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.

Bretellen van de Kempen

De gemeente Reusel-De Mierden streeft naar een betere bereikbaarheid van haar kernen en een volwaardige afslag op de A67. Het gemeentebestuur ziet kansen in het initiatief ‘Bretellen van de Kempen’, een variant waarbij de ontsluiting tussen de universiteitssteden Leuven en Tilburg wordt verbeterd en ook de stadsregio Turnhout beter wordt ontsloten. Dit tracé loopt via bestaande infrastructuur tussen Tilburg en Reusel en vraagt een nieuwe aansluiting op de A67.

Cees van de Ven, wethouder Verkeer van Reusel-De Mierden, geeft zijn reactie op dit plan: “Dit is een prachtige kans voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van mobiliteit, maar geeft ook een impuls aan economie en woon- en leefklimaat in de regio. Zowel in Nederland als in België zijn er diverse knelpunten met betrekking tot de bereikbaarheid.” De huidige infrastructuur van o.a. de provinciale weg  is niet berekend op het vele verkeer tussen Reusel en Hapert. Het vrachtverkeer kan niet via de kern Arendonk en moet dus via de N284 (Bladel en Hapert) naar de A67. Op deze route zijn veel vertragingen in de ochtend- en avondspits.

De verkeersdruk zal verder toenemen als het Kempisch Bedrijven Park in Hapert geheel in gebruik is genomen. De congestie op de N284 leidt tot sluipverkeer in de kleine kernen in de gemeenten Reusel-De Mierden, Bladel en Eersel. Tevens heeft bedrijventerrein De Sleutel in Bladel geen optimale ontsluitingsroute, wat de bereikbaarheid hier kwetsbaar maakt. In het onderzoek willen de partijen de kansen en problemen in kaart brengen en stappen zetten naar passende oplossingen.

Grote kansen door samenwerking

Beide wethouders zien grote kansen voor de gemeenten en de regio. “Reusel-De Mierden en Bladel zien kansen in dit initiatief om de lokale én regionale bereikbaarheid te versterken. Bijvoorbeeld kansen voor verdere ontwikkeling van bedrijventerrein De Sleutel (Bladel), Kleine Hoeven (Reusel) en een betere doorstroming van het verkeer op de N284. Goede verbindingen ontsluiten nieuwe mogelijkheden voor werkgelegenheid en woongebieden in de regio en daarbuiten. Dit is belangrijk voor zowel de dorpen in Nederland als in België.”

Wethouder Wim van der Linden (gemeente Bladel): ”Samenwerking is ontzettend belangrijk. Een dergelijk project krijg je als kleine gemeente zonder partners niet voor elkaar, bovendien stopt bereikbaarheid niet bij de gemeentegrens. Deze proactieve houding werpt haar eerste vruchten af. We hopen dat andere overheden en ondernemers bereid zijn mee te investeren en samen te werken aan een verbeterde bereikbaarheid van de grensregio.”

Meer informatie over Metropoolregio Eindhoven:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!