Staatssecretaris Huizinga geeft groen licht voor IJsselsprong

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft het licht op groen gezet voor de 'rivierverruimende maatregelen' van het project IJsselsprong. Eind november besloot het kabinet al om 29,5 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor het ambitieuze project in de regio Zutphen.

Staatssecretaris Huizinga geeft groen licht voor IJsselsprong

Om de IJssel bij hoogwater meer ruimte te geven worden er in Brummen en Voorst twee dijken verlegd. Bovendien wordt buitendijks een geul gegraven in de Tichelbeeksewaard bij Zutphen. De regio wil deze veranderingen aangrijpen om het gebied ten westen van De Hoven duurzaam en klimaatbestendig te ontwikkelen. Gelders gedeputeerde Theo Peters, voorzitter van de stuurgroep IJsselsprong, is blij met de reactie van de staatssecretaris: ‘Het is een belangrijke stap vooruit. De uitvoering van de watermaatregelen is nu gegarandeerd.’

Plannen uitwerken
De staatssecretaris heeft met deze beslissing de plannen op hoofdlijnen goedgekeurd. Nu kan het Waterschap Veluwe verder met de detaillering van de plannen en de inrichting van het gebied. Het waterschap gaat alle wensen van belangengroepen en bewoners/eigenaren van de gebieden, de gemeenten en de provincie verzamelen en probeert deze in de inrichtingsplannen te verwerken. Gert Verwolf, dijkgraaf van Waterschap Veluwe: ‘Deze maatregelen zijn erg belangrijk voor de veiligheid van het gebied. Bewoners en eigenaren die geraakt worden door de watermaatregelen, zullen we zo snel mogelijk duidelijkheid geven over hun toekomst.’

Geul in Tichelbeeksewaard          
Het waterschap start nu ook met de uitwerking van het plan om een korte, smalle geul in de Tichelbeeksewaard bij Zutphen te graven. De staatssecretaris vindt deze maatregel voldoende om het stijgende water op de korte termijn (tot 2050) te kunnen beheersen. Of het plan ook voor de langere termijn voldoet moet nog nader onderzocht worden.

Project IJsselsprong
Het project IJsselsprong beslaat het grondgebied van de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen ten westen van de IJssel. Er wordt geïnvesteerd in woningbouw, infrastructuur, natuur en de bescherming tegen hoge rivierafvoeren. De plannen voorzien in de bouw van nieuwe woningen, de aanleg van rondwegen om dorpskernen voor het doorgaand verkeer en de aanleg van een hoogwaardige ecologische verbinding tussen de Veluwe, de Graafschap en de Achterhoek.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!