Stabiliteit internet niet in gevaar door nieuwe domeinnaamextensies

  • Technologie
  • Bron: TNO

De recente invoering van ruim 1.100 nieuwe generieke topleveldomeinen (gTLD's) zoals .google en .amsterdam heeft niet geleid tot een degradatie van de stabiliteit en security van het root-DNS systeem.

Stabiliteit internet niet in gevaar door nieuwe domeinnaamextensies

In de internationale internetcommunity rees die vraag toen ICANN in 2012 het Nieuwe gTLD-programma lanceerde. ICANN heeft daarom een studie naar de technische impact van die introductie laten uitvoeren door SIDN, NLnet Labs en TNO (CDAR-consortium).

Steeds meer domeinnamen

Het DNS (Domain Name System) is één van de meest essentiële systemen van het internet. Het zorgt ervoor dat gebruikersapparaten de webservers weten te vinden voor het downloaden van informatie van bijvoorbeeld www.tno.nl. Zoals uit de notatie van www.tno.nl valt af te leiden kent het DNS een hiërarchische structuur waarin het .nl gedeelte naar het zogenaamde toplevel verwijst. Vijf jaar geleden bestond het DNS-systeem slechts uit ongeveer 300 toplevel domeinen (TLD’s). De meeste daarvan waren countrycode TLD's, zoals .nl voor Nederland. Naast deze landcodes bestaan er ook generieke toplevel domeinen (gTLD’s). De bekendste zijn .com, .net en .org.

In 2012 startte ICANN (een not for profit-organisatie die de belangrijkste technische diensten coördineert die van cruciaal belang zijn voor de voortdurende operaties van het onderliggende adresboek van Internet, het Domain Name System (DNS) en de beleidsontwikkeling voor het DNS-systeem wereldwijd coördineert) het Nieuwe gTLD-programma, waarna vanaf september 2013 geleidelijk meer dan 1.100 nieuwe gTLD's werden geïntroduceerd. De nieuwe gTLD met de meeste registraties is .xyz waaronder inmiddels meer domeinnamen zijn geregistreerd dan onder .nl. Om te evalueren of deze uitbreiding een nadelige invloed zou kunnen hebben op de stabiliteit of veiligheid van het internet root zone system gaf ICANN opdracht tot een empirische studie. TNO heeft deze studie – genaamd 'Continuous Data-driven Analysis of Root Stability' (CDAR) – uitgevoerd in een consortium met SIDN (de organisatie achter .nl) en NLnet Labs.

Veiligheid en stabiliteit waarborgen 

In deze studie heeft het team grote hoeveelheden historische internet-meetgegevens geanalyseerd. Een belangrijke uitkomst is dat tot nu toe alle nieuwe gTLD's tezamen verantwoordelijk zijn voor slechts een zeer klein deel van het totale aantal bevragingen (queries) op het root DNS-systeem. Het onderzoeksteam vond dan ook geen aanwijzingen dat de nieuwe gTLDs leiden tot een significante toename van de belasting van het root-systeem. Ook werd aangetoond dat de responstijden waarmee apparaten het DNS bevragen niet nadelig zijn beïnvloed door de introductie van nieuwe gTLD’s.

Deze resultaten worden door ICANN gebruikt in de voorbereiding van een volgende nieuwe gTLD-ronde, als onderdeel van haar missie om innovatie, concurrentie en consumentenkeuze op het internet te stimuleren en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen.

Profiteren van DNS kennispositie

In 2009, voorafgaand aan de introductie van honderden nieuwe topleveldomeinen, liet ICANN ook al een soortgelijk onderzoek doen, genaamd Scaling the root. De studie werd uitgevoerd door een internationaal consortium waar ook TNO deel van uitmaakte. De keuze van ICANN om de CDAR-study door het consortium bestaande uit TNO, SIDN en NLnet Labs uit te laten voeren benadrukt de unieke kennispositie die Nederland heeft op het gebied van DNS.

Het CDAR-project is één van de toepassingen van de expertise van TNO op het gebied van DNS-stabiliteit en -security.

Wilt u meer weten over het CDAR-project? Download dan het rapport.

Wilt u weten wat TNO kan betekenen voor de veiligheid en stabiliteit van uw eigen DNS, neemt u dan contact op.

Meer informatie over SIDN :

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!