Stads- en regiocontracten Gelderland feestelijk ondertekend

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft op woensdag 25 april contracten gesloten met de zes regio’s, acht grote en vijf kleine steden.

Stads- en regiocontracten Gelderland feestelijk ondertekend

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Liesbeth Spies, commissaris van de Koningin Clemens Cornielje, gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en bestuurders van de betreffende gemeenten en regio’s waren in de Eusebiuskerk in Arnhem aanwezig voor een feestelijke ondertekening van de contracten.

Minister Liesbeth Spies gaf de provincie een compliment, omdat Gelderland haar intermediaire rol als partner van de Gelderse gemeenten en regio’s serieus heeft opgepakt. Verder gaf zij aan dat het belangrijk is 'om de mensen te betrekken voor wie we het doen: de inwoners van Gelderland. Geef ruimte aan initiatieven aan burgers van onderop, dit vergt van overheden wel de kunst van het loslaten.'

Eerste provincie

Jan Jacob van Dijk ging in op het feit dat Gelderland de eerste provincie is die de gemeenten en de regio’s zelf projecten en programma’s laat aandragen voor medefinanciering door de provincie. 'Met het programma Stad en Regio wijken we af van de gebaande paden. Met de handtekeningen die vandaag gezet worden, starten we een periode van ongeloofelijk hard werken.' Van Dijk onderschreef de noodzaak om bij de uitvoering zowel bewoners als maatschappelijk organisaties te betrekken.

Handtekeningen

Onder begeleiding van de Guus Tangelder Bigband en drie jonge talenten uit de regio, Jetse de Jong, Guusje Slagter en Tadjiro Velzel, zetten de bestuurders hun handtekening onder de contracten. De vertegenwoordigers van gemeenten en regio’s verwoordden hun motivatie met uitspraken als: 'De provincie helpt investeren om mooie en leefbare steden te krijgen.' en 'Doel van dit programma is ook om derden te verleiden óók te investeren in gemeenten.'

Samen werken aan de Gelderse samenleving

Met de nieuwe contracten voor de periode 2012 – 2015 (2017) geven de provincie en de steden en regio's hun samenwerking van de afgelopen jaren een nieuwe inhoud en een nieuw elan. Er is ruim 180 miljoen euro beschikbaar gesteld om de komende jaren te investeren in economie, arbeidsmarkt, recreatie, ruimte, mobiliteit, leefbaarheid, jeugd, sociaal en cultuur. Daarmee wordt de structuur van de Gelderse samenleving versterkt.

Cofinanciering

Het provinciale geld is bedoeld als cofinanciering. Gemeenten, regio’s en andere partners moeten een zelfde bedrag bijdragen om alle ingediende en vastgestelde projecten te kunnen realiseren. Gebeurt dit niet, dan wordt de provinciale bijdrage niet uitgekeerd. Jan Jacob van Dijk verwacht dat er de komende jaren met alle spin-off effecten in totaal 800 tot 900 miljoen in de Gelderse samenleving wordt geïnvesteerd.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!