Stadsregio wil minder vrachtverkeer in regio Arnhem-Nijmegen

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen

De Stadsregio Arnhem Nijmegen nodigt verladers, retailers en logistiek dienstverleners uit om met oplossingen voor het fileprobleem te komen en is van plan hiervoor een prijsvraag uit te schrijven.

Stadsregio wil minder vrachtverkeer in regio Arnhem-Nijmegen

Op 26 april aanstaande vindt een informatiebijeenkomst plaats. Verladers, retailers en logistiek dienstverleners kunnen zich dan laten informeren over achtergrond en inhoud van deze aanbesteding. 

Ondersteuning logistieke concepten

De Stadsregio Arnhem Nijmegen ijvert al sinds jaar en dag voor de verbetering van de regionale bereikbaarheid. Eind 2012 ontving de regio ruim 1.6 miljoen euro vanuit het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit programma staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren.

Alternatieve oplossingen

De stadsregio gebruikt de toegekende subsidie onder meer voor de ‘slimme organisatie van een schoon en duurzaam goederenvervoer’. Dat kan bijvoorbeeld door een betere bundeling van goederenstromen, meer zogeheten ‘spitsmijdingen’, minder kilometers rijden en de inzet van schonere motoren. Meer samenwerking in de logistieke keten lijkt daartoe essentieel. Door de aanbesteding in de vorm van een prijsvraag te gieten is er ruimte voor marktpartijen om met alternatieve oplossingen te komen.

Reageren op aannames

Tijdens de informatiebijeenkomst op 26 april is er ruimte voor de deelnemers om te reageren op de vooronderstellingen die aan de prijsvraag ten grondslag liggen. Op die manier probeert de stadsregio te voorkomen dat er straks een prijsvraag wordt uitgeschreven waar de marktpartijen geen brood in zien. Naar verwachting wordt de prijsvraag nog voor de zomer via TenderNed aanbesteed.

De Groene Hub

De prijsvraag c.q. aanbesteding komt voort uit het regionale mobiliteitsproject De Groene Hub, onderdeel van het regionale energie- en klimaatprogramma De Groene Kracht. De Groene Hub is gericht op minder, schone en duurzame kilometers.

Meer informatie en aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan op: http://www.degroenekracht.com/projecten/beter-benutten-goederenvervoer

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!