Stap voor stap wordt Ede duurzamer

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Gemeente Ede

De gemeente Ede heeft in 2013 intensief gewerkt aan maatregelen en voorzieningen om Ede duurzamer te maken. Het eerste Duurzaamheidsverslag 2013 geeft een overzicht van de resultaten.

Stap voor stap wordt Ede duurzamer

De gemeente Ede heeft deze resultaten, mede samen met anderen, het afgelopen jaar op het gebied van duurzaamheid bereikt.

De gemeente richt zich met name op duurzaam bouwen, duurzame energie en schoner vervoer. Ook streeft de gemeente ernaar het afval zo duurzaam mogelijk en kostenbesparend te verwerken. Daarbij volgt zij het cradle-to-cradle principe, afval is grondstof. Hergebruik van grondstoffen wordt zo veel mogelijk bevorderd. Gemeentelijke maatregelen en het stimuleren van voorzieningen dragen daaraan bij.

Minder energie in gebouwen

De hoofdthema’s op het gebied van duurzaam bouwen in 2013 zijn energiebesparing door isolatie van woningen en het pilotproject duurzaam bouwen Kazerneterreinen. Met dit project worden de eisen voor duurzame woningen met tien procent aangescherpt. Ook het afkoppelen van hemelwater is een belangrijke duurzaamheidsmaatregel. De afgelopen jaren hebben veel inwoners gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor woningisolatie. Er is ruim anderhalf miljoen euro geïnvesteerd om de energiekwaliteit van woningen te verbeteren.

Groene energie

Eind 2013 is de Bio-energiecentrale De Vallei gerealiseerd. Deze centrale produceert duurzame warmte door verbranding van snoeihout. Ook de gemeente Ede levert hout uit de gemeentelijke bossen aan de centrale. Inmiddels zijn 3000 woningen in de wijken Veldhuizen en Kernhem en het zwembad De Peppel aangesloten op het warmtenet, dat vanuit de bio-energiecentrale is aangelegd. Voor de benodigde energie in gemeentelijke kantoorgebouwen, voor openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, pompen en gemalen koopt de gemeente Ede alleen nog maar groene energie.

Schoon vervoer

De gemeente stimuleert ondernemers en particulieren om over te stappen op duurzame alternatieven voor mobiliteit. De gemeente heeft in 2013 de aanbesteding voorbereid voor het plaatsen en exploiteren van laadpalen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte. Ook is het fietsvervoer gestimuleerd door de ontwikkeling van fietssnelwegen en veilige fietsroutes.

Van groenafval naar energie

In 2013 is een coördinator aangesteld die de inzet van biomassa, het snoeiafval uit bossen en openbare terreinen, als grondstof voor duurzame verbranding structureel gaat uitbreiden. De gemeente Ede laat afval zo duurzaam mogelijk verwerken. Het Edese GFT-afval wordt verwerkt in een vergistingsinstallatie, die biogas produceert en omzet in elektriciteit en warmte. Het restmateriaal wordt verwerkt tot hoogwaardige compost. Bovendien is de recycling van elektronische apparatuur verbeterd door de inzet van Road2Work. De medewerkers van dit re-integratiebedrijf demonteren en sorteren alle ICT- en witgoed elementen handmatig, waardoor het hergebruikpercentage van de grondstoffen is verbeterd van 75 naar 95 procent.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!