home » nieuws » Bouw »

Start aanbesteding sportvelden gemeente Halderberge

  • Bouw
  • Bron: Gemeente Halderberge

De renovatie van de sportvelden in Oudenbosch, Oud Gastel en Hoeven is een stap dichterbij. In december start de aanbestedingsprocedure van de kunstgras- en natuurgrasvelden voor de sportcomplexen.

Start aanbesteding sportvelden gemeente Halderberge

Na een periode van intensief overleg met alle betrokken sportverenigingen is in november overeenstemming bereikt over de programma’s van eisen voor de velden.

Klaar voor september

De aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting in februari 2014 afgrond met een gunning van de opdracht aan een aannemer. De kunstgrasvelden in Hoeven en Oud Gastel worden tijdens de zomerstop aangelegd. In Oudenbosch heeft de aannemer hierin meer vrijheid omdat het terrein voor het kunstgrasveld nu braak ligt. De kunstgrasvelden moeten in ieder geval voor 1 augustus 2014 gerealiseerd zijn. Omstreeks april 2014 zal gestart worden met de aanleg van de natuurgrasvelden, deze velden moeten uiterlijk 1 september 2014 gereed zijn.

Brede school

In Hoeven en Oud Gastel wordt de nieuwe brede school gebouwd op een bestaand voetbalveld. Ter compensatie van het verlies van dit veld wordt voor de vereningen in deze kernen een kunstgrasveld gerealiseerd. In Oudenbosch wordt op sportpark Albano ook een kunstgrasveld gerealiseerd om hier voldoende capacteit te verkrijgen. Daarnaast wordt in Oudenbosch nog een nieuwe natuurgrasveld aangelegd en worden in Hoeven en Oud Gastel bestaande natuurgrasvelden gerenoveerd.

Kleedaccomodaties

In een parallel traject maakt de gemeente Halderberge nog afspraken met de sportverenigingen van Hoeven en Oud Gastel over de kleedaccommodaties. In Oudenbosch is hiervan geen sprake, omdat daar onlangs een nieuw clubgebouw is gebouwd.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!