Start actieplan gebiedsontwikkeling Uden

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Uden

Het actieplan Gebiedsontwikkeling is goedgekeurd door de gemeenteraad van Uden. Een serie maatregelen moet de verkoop van bouwgrond voor bedrijven en woningen stimuleren.

Start actieplan gebiedsontwikkeling Uden

Wethouder Peerenboom: “Dat Uden nog in trek is als woongemeente blijkt wel uit het feit dat er het afgelopen half jaar ruim 130 woningen gestart zijn met bouwen.
Toch wordt er ook in Uden minder bouwgrond verkocht dan jaren geleden. Om meer te gaan verkopen neemt de gemeente Uden nu maatregelen. We gaan nog meer luisteren welke wensen er leven om te bouwen. We passen de bestemmingsplannen daar zoveel mogelijk op aan. Ook gaan we de grondprijzen opnieuw beoordelen op marktconformiteit en meer flexibiliteit bieden voor wat betreft de leveringsvoorwaarden.”
 
Kavelwinkel 
De gemeente gaat meer service bieden aan mensen die zich oriënteren op bouwkavels. In de publiekshal van het gemeentehuis wordt een heuse kavelwinkel ingericht waar een medewerker u uitgebreid kan informeren. De informatie komt daarnaast ook te staan op de virtuele kavelwinkel op de website van de gemeente: www.uden.nl/udenbouwt. Iedereen die informatie wil over bouwkavels kan daarvoor natuurlijk nu ook al terecht bij de gemeente. 
 
Koperswensen centraal 
De nieuwe plannen van de gemeente worden zoveel mogelijk aangepast aan de wensen die kandidaat-kopers naar voren brengen. Op Uden-Zuid zijn nu al volop kavels en woningen te koop. Voor Hoenderbos IV en Uden-Noord wordt een plan voor woningbouw voorbereid. Uw bouwwensen kunnen  dus al op relatief korte termijn verwezenlijkt worden. Het is de bedoeling om de 50 ruime kavels in het groene gebied tussen het nieuwe ziekenhuis en de Maashorst samen met eventueel geïnteresseerden uit te werken. Kopers kunnen meedenken over de inrichting van de buitenruimte en de individuele percelen. De gemeente komt graag zo vroeg mogelijk in contact met geïnteresseerden. Zij kunnen zich nu al melden bij het cluster Grondzaken via tel. 140413.
 
Maatwerk
De gemeente wil op financieel gebied meer maatwerk leveren als er bijvoorbeeld behoefte is aan erfpacht of uitgestelde betalingsconstructies. Verder wordt de grondprijs zowel voor woningbouw als voor bedrijven niet langer per gebied vastgesteld maar per locatie beoordeeld op basis van specifieke mogelijkheden en uitstraling. 
 
Aquisitie
Voor de te verkopen bedrijfskavels gaat de gemeente actiever op zoek naar nieuwe bedrijven die zich in Uden willen vestigen. De voorwaarde om als bedrijf gemiddeld 25 werknemers per hectare te hebben is vervallen. Er zijn per direct al goede locaties beschikbaar.

Interesse?
Voor meer informatie over de maatregelen kunt u telefonisch contact opnemen met het cluster Grondzaken via 140413, de website van de gemeente www.uden.nl/udenbouwt of een bezoek brengen aan het gemeentehuis.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!