Start bouwrijp maken nieuw ‘Bedrijvenlandgoed Slinge’

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Winterswijk

Deze week is gestart met de sloopwerkzaamheden van de resterende gebouwen van de Dierlijke Afval Verwerking aan de Olden Goorweg. Het terrein wordt bouwrijp gemaakt voor ondernemers die zich willen vestigen in een groen werklandschap dat middenin het coulisselandschap van Winterswijk ligt.

Start bouwrijp maken nieuw ‘Bedrijvenlandgoed Slinge’

De huidige bedrijfslocatie staat in schril contrast met de groene en cultuurhistorische uitstraling van de omgeving. De gemeente wil daarom een nieuwe invulling geven aan het terrein en het omvormen tot een werklandschap genaamd ‘Bedrijvenlandgoed Slinge’. Het werklandschap is geïnspireerd op een wisselwerking tussen natuur en bedrijvigheid.

Het terrein bestaat uit zo’n 4,5 hectare, waarvan circa 2,5 hectare uitgeefbaar is aan verschillende soorten bedrijven. Er kan zich één grootschalige ondernemer, maar ook meerdere kleinschalige ondernemers vestigen. Het overige terrein bestaat onder meer uit de Boven Slinge, een beek met de hoogst ecologische natuurwaarden, een oude es en een kruidenrijk grasland omzoomd door bomen. Deze landschapswaarden worden daar waar
mogelijk versterkt en geven het totale gebied een heel bijzonder werkklimaat.

Sloopwerkzaamheden
De gemeente Winterswijk heeft de werkzaamheden uitbesteed aan Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V. uit Lichtenvoorde. Op het terrein worden het voormalige kantoor, de loods en de resterende voorzieningen gesloopt. Verder worden de asbesthoudende materialen en de overige funderingsresten op het terrein afgevoerd. De huidige verharding van de parkeerplaatsen wordt voorlopig in stand gehouden. Op een deel van het terrein moet de vervuilde grond gesaneerd worden. Deze werkzaamheden zijn ook gegund aan Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V. en starten op korte termijn.

Aanbesteding sloopwerkzaamheden/saneringswerkzaamheden
Voor de sloopwerkzaamheden en de saneringswerkzaamheden hebben twee afzonderlijke onderhandse aanbestedingen plaatsgevonden. Voor beide aanbestedingen zijn in augustus 2011 drie bedrijven benaderd om een offerte te maken. Op basis van gestelde criteria en de prijs werd een keuze gemaakt. Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V. kwam voor beide werkzaamheden als meest voordelige aanbieder uit de bus.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!