Start Digitaal Informatiecentrum "Life Sciences Park Oss"

  • Farma & Zorg
  • Bron: NV Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

7 september is een digitaal informatiecentrum voor een life sciences park in Oss geopend.

Start Digitaal Informatiecentrum "Life Sciences Park Oss"

Ideeën en plannen welkom

Bij het centrum kunnen geïnteresseerden terecht met plannen en ideeën die een op te richten life sciences park tot een succes kunnen maken. Dit initiatief ondersteunt het onderzoek naar consequenties en alternatieven voor Nederland van de plannen van Merck (MSD geheten in Nederland) om R&D wereldwijd te integreren. Een hiervoor opgerichte taskforce stelt een businessplan op dat december 2010 gereed moet zijn. De plannen die nu ingeleverd worden spelen een belangrijke rol in een mogelijke realisatie van dit project.

Een mogelijk nieuw life sciences park biedt kansen, mogelijkheden en uitdagingen voor iedereen met een goed idee voor een onderneming of publiek-privaat initiatief. De taskforce roept daarom mogelijk geïnteresseerden, waaronder medewerkers van MSD, op om voor 5 oktober 2010 ideeën en plannen in te dienen. Hoe meer levensvatbare ideeën, hoe groter de kans op een succesvol businessplan. Een onafhankelijke adviescommissie zal de ideeën toetsen en de taskforce uiteindelijk adviseren over de haalbaarheid van een life sciences park.

Een life sciences park zou – bij eventuele implementatie van Merck’s plannen – moeten leiden tot het behoud van een deel van de hoogwaardige werkgelegenheid en unieke kennis voor de regio en voor Nederland. De bedoeling is dat er op het park nieuwe innovatieve bedrijvigheid ontstaat in kleine en grotere zelfstandige bedrijven. De voorkeurslocatie voor de vestiging van dit park is Oss.

Op het virtuele informatiecentrum (www.lifesciencespark.nl) kunnen geïnteresseerden ideeën en plannen aanleveren en informatie vinden over hoe een onderneming op te starten . Het secretariaat van het informatiecentrum is gevestigd bij de N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) in Tilburg.

Over de taskforce ‘Life Sciences Park Oss’’
De taskforce is opgericht om vorm, inhoud en richting te geven aan de inventarisatie van de mogelijkheden voor een ‘Life Sciences Park Oss’. De leden van de taskforce sturen een projectteam en werkgroepen aan en nemen besluiten om de inventarisatie te voltooien. Het is een initiatief van het lokale bestuur van MSD in Nederland.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!