Start dijkversterking Volkerak-Zoommeer

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Omroep Zeeland

De versterking van 35 kilometer dijk langs het Volkerak-Zoommeer begint vandaag. Het Volkerak-Zoommeer wordt daardoor de grootste waterberging van Nederland.

Start dijkversterking Volkerak-Zoommeer

Westerstorm

Als er hoogwater is op de grote rivieren en tegelijk een westerstorm op de Noordzee, dreigt nu nog een deel van West-Brabant en Zuid-Holland te overstromen. Dat water wordt straks opgevangen in het Volkerak-Zoommeer. Het is een project van Rijkswaterstaat, samen met drie waterschappen, waaronder het Zeeuwse waterschap Scheldestromen. Eind volgend jaar moet het klaar zijn.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!