Start klein als beginnend ondernemer

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: MBK Nederland

Voor startende ondernemers is het beter om alleen te beginnen in plaats van direct personeel in dienst te nemen.

Start klein als beginnend ondernemer

Ondernemers mét personeel die oorspronkelijk alleen begonnen, hebben hogere inkomsten en overlevingskansen dan ondernemers met personeel die direct bij het oprichten van het bedrijf al personeel in dienst namen. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Panteia/EIM en de universiteiten van Cranfield en Huelva.

Klein beginnen geeft minder risico en meer flexibiliteit

Doordat technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen, is het tegenwoordig veel moeilijker dan vroeger om op voorhand te voorspellen of een nieuw product of dienst zal aanslaan bij consumenten of investeerders.

Door klein te beginnen kan de ondernemer eerst een tijdje aanzien of er voldoende marktvraag is voor het nieuwe product, alvorens zwaarder in het bedrijf te investeren. Op deze manier beperkt de ondernemer het risico. Ook is de ondernemer die klein begint flexibeler om op basis van feedback uit de markt het business idee tussentijds aan te passen.

Positieve invloed van ondernemerschapervaring op prestaties

Het onderzoek laat ook zien dat eerdere ondernemerschapervaring (opgedaan in andere bedrijven) positief bijdraagt aan de prestaties van ondernemers met personeel in dienst. Het gaat hierbij vooral om werkgeverservaring (en in mindere mate om ervaring als zzp’er).

Overigens heeft het onderzoek alleen betrekking op ondernemers die vroeger of later personeel aannemen. Zzp’ers die alleen een inkomen voor zichzelf verdienen vallen buiten het onderzoek. De analyses wijzen uit dat het belang van klein beginnen sterker is voor de dienstensectoren dan voor de industriële sectoren, waarschijnlijk doordat schaalvoordelen minder belangrijk zijn in de dienstensectoren en mogelijk ook doordat de concurrentie groter is in deze sectoren.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!