Startbijeenkomst Praktijkatelier De Kempen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Huis van de Brabantse Kempen

Het Huis vd Brabantse Kempen start dit jaar - met medewerking van Nederland Bovenwater en de provincie Noord Brabant - met Praktijkatelier de Kempen.

Startbijeenkomst Praktijkatelier De Kempen

In een werkprogramma van 18 maanden werken we met overheden, ondernemers, adviseurs en onderwijs aan het versnellen van een aantal complexe ruimtelijke initiatieven in de Kempen.

Begonnen vanuit de constatering dat te veel maatschappelijke initiatieven, die bij aanvang veel energie hebben, stranden door stroperige processen willen we nu voorkomen dat de energie weglekt, dat betrokkenen de hakken in het zand zetten en dat enkel frustratie overblijft in de samenleving.

Gelijkmatige verspreiding

Met Praktijkatelier de Kempen willen we een gelijkmatige verspreiding van initiatieven in de Kempen behandelen: 1 per gemeentelijk grondgebied. En met Praktijkatelier de Kempen stellen we eisen aan de maatschappelijke initiatieven en aan de deelnemers. We willen meerwaarde creëren in de Kempen en zien een steeds groter probleem ontstaan met vrijkomende agrarische bebouwing (zogenaamde VAB’s) in het gebied.

Initiatieven versnellen

Van de deelnemers verwachten we bereidheid om te investeren in een nieuwe manier van werken. Deelnemers breiden hun netwerk uit, doen actief aan kennisdeling, ontwikkelen methoden voor duurzaam draagvlak en maken eventueel voorstellen voor het vereenvoudigen van wettelijke procedures en – kaders. Elke initiatief versnellen we door samen te zorgen dat binnen ½ jaar uitsluitsel ontstaat over een succesvol vervolg. Dat kan zijn een ontvankelijke aanvraag waarmee de ruimtelijke procedure kan starten, een gezonde businesscase met partners, draagvlak en onderling vertrouwen met de direct omgeving, etcetera.

Kortom: met Praktijkatelier de Kempen pakken we samen een aantal urgente zaken bij elkaar: procesmatige complexiteit in het omgevingsrecht, meerwaardecreatie én een leefbaar en economisch bruisend buitengebied.

Meer informatie over Huis van De Brabantse Kempen:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!